skip to content
 
 
 
13-09-2019

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - vyhlásenie výsledkov 3. ročníka

V piatok 13. septembra v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratilslave bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov tretieho ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS).

Odovzdávanie ocenení EPAS
Odovzdávanie ocenení EPAS

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku ocenila v rámci tretieho ročníka projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) 20 prihlásených škôl. Spolu 66 pedagógov a 295 študentov získalo certifikát senior a junior ambasádorov Európskeho parlamentu. Školy zároveň získali titul Ambasádorskej školy EP.

Program Ambasádorská škola EP je vzdelávací program zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých a taktiež porozumieť významu účasti na európskych voľbách.

Štyri najlepšie tímy navštívia sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Sú nimi tím Gymnázia v Dubnici nad Váhom, Gymnázia v Giraltovciach, Súkromnej strednej školy v Košiciach a Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave.

Podľa Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie EP na Slovensku, je EPAS jedným z najvýznamnejších programov Európskeho parlamentu pre mladých a prispel aj k zvýšeniu účasti mladých ľudí v májových eurovoľbách.

S prítomnými ambasádormi diskutovali aj poslanci EP Ivan Štefanec (EPP) a Robert Hajšel (S/D).

Vzdelávací program EPAS  je  príležitosťou spoznať lepšie európsky hodnotový priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a zároveň niekoľko zaujímavých ocenení.

Viac informácií: http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html

 

Plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu získavajú školy:

Bratislavský samosprávny kraj:

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava

Trnavský samosprávny kraj:

Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany

Trenčiansky samosprávny kraj:

Gymnázium Dubnica n/Váhom

Nitriansky samosprávny kraj:

Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno

Obchodná akadémia, Nitra

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno

Žilinský samosprávny kraj:

Gymnázium, Rajec

Obchodná akadémia, Dolný Kubín

Banskobystrický samosprávny kraj:

Stredná odborná škola, Žarnovica

Prešovský samosprávny kraj:

Gymnázium, Giraltovce

Obchodná akadémia, Poprad

Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej Prešov

Stredná odborná škola elektrotechnická Poprad-Matejovce

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce

Súkromná spojená škola, Kežmarok

Košický samosprávny kraj:

Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Košice

Hotelová akadémia, Košice

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice

Stredná zdravotnícka škola, Košice

Súkromná stredná odborná škola, Košice

Súkromné osemročné gymnázium , Košice

 

Certifikáty senior a  junior ambasádorov a  ambasádoriek získavajú nasledujúce 4 ambasádorské tímy, spolu s exkurziou do sídla EP v Štrasburgu (podľa abecedy):

Ambasádorský tím Gymnázia v Dubnici n/Váhom

Ambasádorský tím Gymnázia v Giraltovciach

Ambasádorský tím Súkromnej strednej odbornej školy Bukoveckej v Košiciach

Ambasádorský tím Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave