skip to content
 
 
 
30-09-2019

Priamy prenos vypočutia dezignovaného komisára M. Šefčoviča

Dňa 30. septembra sa v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave konalo komentované sledovanie verejného vypočutia Maroša Šefčoviča (S&D) pred výbormi Európskeho parlamentu.    

Maroš Šefčovič počas vypočúvanie v EP
Maroš Šefčovič počas vypočúvanie v EP

Maroš Šefčovič by mal v novej Komisii zastávať miesto podpredsedu a zvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen mu pridelila zodpovedať za oblasť medziinštitucionálnych vzťahov a strategického výhľadu.

Dezignovaného podpredsedu EK vypočúval Výbor Európskeho parlamentu pre ústavné veci (AFCO), Výbor pre právne veci (JURI) spoločne s výborom pre petície (PETI), a priemysel, výskum a energetiku (ITRE).

Predtým, ako sa dezignovaní komisári ujmú svojej funkcie, musia prejsť pohovormi v Európskom parlamente. Poslanci preveria, či sú na danú pozíciu dostatočne kvalifikovaní a či majú potrebné skúsenosti a zručnosti. Na základe týchto vypočutí pripravia hodnotiace stanoviská. Posledné slovo bude mať Konferencia predsedov, zložená z predsedu EP a šéfov politických skupín. Po skončení vypočutí musí ešte parlament odobriť komisiu ako celok. Až vtedy sa budú môcť noví komisári oficiálne ujať svojho mandátu.