skip to content
 
 
 

Tlačové oddelenie - kontakty

Tlačové oddelenie Európskeho parlamentu má tím tlačových spravodajcov, ktorých úlohou je pomáhať žurnalistom a informovať ich o aktuálnom dianí v parlamente. Spravodajcovia sú špecializovaní podľa oblastí a tiež podľa jednotlivých národných úradných jazykov, aby čo najlepšie pokryli činnosť parlamentu a aby poskytovali informácie žurnalistom zo všetkých členských štátov.

Na nasledujúcich stránkach nájdete zoznam kontaktných adries, na ktoré sa môžete obrátiť pri príprave a organizovaní novinárskej práce týkajúcej sa Európkeho parlamentu.

Riaditeľ a hovorca Európskeho parlamentu

Jaume DUCH
Brusel: +32 2 28 43 000
Štrasburg: +33 388 1 74075
E-mail: jaume.duch@europarl.europa.eu

Vedúca tlačového oddelenia

Marjory VAN DEN BROEKE
Brusel: +32 2 28 44 304
Štrasburg: +33 388 1 744337
E-mail: marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu

Vedúci oddelenia mediálnych služieb a monitorovania

Ioannis Darmis
Brusel: +32/2/284 38 16
Štrasburg: +33/3/88 17 46 92
E-mail: ioannis.darmis@europarl.europa.eu