skip to content
 
 
 
25/05/2012

Številka 59

 
Če ne vidite vsebine, kliknite tukaj

Teme 59. številke:

 • Plenarno zasedanje v Strasbourgu - 21. do 24. maj 2012
  • Ambiciozen pristop glede davka na finančne transakcije
  • Evropski poslanci proti diskriminatornim švicarskim kvotam
  • Razlike v plačah med spoloma - Parlament poziva k ostrejšim sankcijam
  • Boljši izkoristek naravnih virov za zagon gospodarstva
 • Evropska državljanska pobuda - izziv in priložnost za aktivno državljanstvo
 • Ta teden izbrano za vas na EuroparlTV
  • Vrh o rasti, zadržani odzivi
  • Na kratko: Evropa z učinkovito rabo virov, pogojna sosedska pomoč in grški evri
  • Na kratko: Rast v EU, obisk hčere Julije Timošenko v EP in velika sredstva za velike projekte
 
Poslanci so včeraj zaključili z rednim plenarnim zasedanjem v Strasbourgu, na katerem so ponovno kar nekaj časa posvetili ukrepom za spopadanje z gospodarsko krizo. S predstavniki Komisije in Sveta so v torek razpravljali o ukrepih za rast in nova delovna mesta ter pomenu malih in srednjih podjetij za zagon evropskega gospodarstva. V sredo so parlamentarci podprli uveljavitev davka na finančne transakcije in ob tem pozvali, da bi bilo davek treba uvesti tudi v primeru, če bi se zanj odločilo samo nekaj držav članic. K povečanju gospodarske rasti bi pripomoglo tudi boljše izkoriščanje naravnih virov, o čemer govori resolucija, ki je bila sprejeta v četrtek. Poslanci so na tokratnem zasedanju vnovič pozvali k pripravi dodatnih ukrepov za zmanjšanje plačne vrzeli med moškimi in ženskami, ostro pa so obsodili tudi švicarske kvote, ki omejujejo izdajanje dovoljenj za bivanje priseljencem iz osmih držav srednje in vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovencem.
EuroparlTV

Poslanci so včeraj zaključili z rednim plenarnim zasedanjem v Strasbourgu, na katerem so ponovno kar nekaj časa posvetili ukrepom za spopadanje z gospodarsko krizo. S predstavniki Komisije in Sveta so v torek razpravljali o ukrepih za rast in nova delovna mesta ter pomenu malih  in  srednjih podjetij za zagon evropskega gospodarstva. V sredo so parlamentarci podprli uveljavitev davka na finančne transakcije in ob tem pozvali, da bi bilo davek treba uvesti tudi v primeru, če bi se zanj odločilo samo nekaj držav članic. K povečanju gospodarske rasti bi pripomoglo tudi boljše izkoriščanje naravnih virov, o čemer govori resolucija, ki je bila sprejeta v četrtek. Poslanci so na tokratnem zasedanju  vnovič pozvali k pripravi dodatnih ukrepov za zmanjšanje plačne vrzeli med moškimi in ženskami, ostro pa so obsodili tudi švicarske kvote, ki omejujejo  izdajanje dovoljenj za bivanje  priseljencem iz  osmih držav  srednje in vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovencem.

Kratek pregled tem plenarnega zasedanja - prispevek na EuroparlTV
 

Plenarno zasedanje v Strasbourgu - 21. do 24. maj 2012

Poslanci so včeraj zaključili z rednim plenarnim zasedanjem v Strasbourgu, na katerem so ponovno kar nekaj časa posvetili ukrepom za spopadanje z gospodarsko krizo. S predstavniki Komisije in Sveta so v torek razpravljali o ukrepih za rast in nova delovna mesta ter pomenu malih in srednjih podjetij za zagon evropskega gospodarstva. V sredo so parlamentarci podprli uveljavitev davka na finančne transakcije in ob tem pozvali, da bi bilo davek treba uvesti tudi v primeru, če bi se zanj odločilo samo nekaj držav članic. K povečanju gospodarske rasti bi pripomoglo tudi boljše izkoriščanje naravnih virov, o čemer govori resolucija, ki je bila sprejeta v četrtek. Poslanci so na tokratnem zasedanju vnovič pozvali k pripravi dodatnih ukrepov za zmanjšanje plačne vrzeli med moškimi in ženskami, ostro pa so obsodili tudi švicarske kvote, ki omejujejo izdajanje dovoljenj za bivanje priseljencem iz osmih držav srednje in vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovencem.
EP ©Belga/AFP

Ambiciozen pristop glede davka na finančne transakcije

Poslanci so v sredo sprejeli mnenje, v katerem podpirajo uvedbo davka na finančne transakcije (FTT). Davek bi sicer po njihovem mnenju moral biti bolj domišljen, da bi lahko na tak način zajel več trgovcev z vrednostnimi papirji in da se ga ne bi splačalo utajevati. Poslanci se zavzemajo za njegovo uvedbo v vseh članicah Unije, če pa to ne bi bilo mogoče, naj bi se uvedel vsaj v državah, ki bodo to želele.

Parlament predlogu Komisije dodaja načelo izdaje, ki omogoča, da so davku podvržene tudi finančne institucije izven EU, če trgujejo z vrednostnimi papirji izdanimi v Uniji. Po prvotnem predlogu take institucije sicer ne bi bile zavezane plačilu. Mnenje Parlamenta ohranja tudi načelo sedeža podjetja, ki bo zajelo tudi vrednostne papirje izdane izven EU, če bo z njimi trgovala vsaj ena finančna institucija znotraj Unije.

Mnenje predvideva tudi ukrepe, ki utajevanje davka delajo dražje kot njegovo plačevanje, saj lastninsko pravico do finančnega instrumenta pogojuje s plačilom davka - če kupec davka ne plača, ne more postati lastnik vrednostnega papirja. Izjema bodo pokojninski skladi, ki bodo plačevanja davka oproščeni.

Sporočilo za javnost o sprejetju davka na finančne transakcije v EP
Prispevek na EuroparlTVo sprejetju davka na finančne transakcije v EP
Izjava mag. Mojce Kleva (S&D/SD)
 

Evropski poslanci proti diskriminatornim švicarskim kvotam

Parlament je v četrtek z veliko večino sprejel resolucijo, s katero poziva švicarsko vlado naj prekliče nezakonite in diskriminatorne kvote za dolgotrajna dovoljenja za bivanje državljanov 8 držav iz vzhodne Evrope, med katerimi je tudi Slovenija.

Poslanci poudarjajo, da je ukrep v nasprotju s sporazumom med EU in Švico iz leta 1999, ki ureja prost pretok oseb in prepoveduje različno obravnavo ljudi na podlagi državljanstva. Parlamentarci so še posebej zaskrbljeni nad namerami švicarskih zveznih oblasti, ki razmišljajo o uvedbi dodatnih omejitev in ob tem pozivajo Komisijo, naj pripravi ukrepe za izboljšanje sodelovanja med Unijo in Švico, za olajšanje prostega pretoka njihovim državljanom.

Sporočilo za javnost o švicarskih kvotah
Izjava dr. Romane Jordan (EPP/SDS)
Izjava mag. Tanje Fajon (S&D/SD)
Izjava Jelka Kacin (ALDE/LDS)
 
Poslanci so včeraj zaključili z rednim plenarnim zasedanjem v Strasbourgu, na katerem so ponovno kar nekaj časa posvetili ukrepom za spopadanje z gospodarsko krizo. S predstavniki Komisije in Sveta so v torek razpravljali o ukrepih za rast in nova delovna mesta ter pomenu malih in srednjih podjetij za zagon evropskega gospodarstva. V sredo so parlamentarci podprli uveljavitev davka na finančne transakcije in ob tem pozvali, da bi bilo davek treba uvesti tudi v primeru, če bi se zanj odločilo samo nekaj držav članic. K povečanju gospodarske rasti bi pripomoglo tudi boljše izkoriščanje naravnih virov, o čemer govori resolucija, ki je bila sprejeta v četrtek. Poslanci so na tokratnem zasedanju vnovič pozvali k pripravi dodatnih ukrepov za zmanjšanje plačne vrzeli med moškimi in ženskami, ostro pa so obsodili tudi švicarske kvote, ki omejujejo izdajanje dovoljenj za bivanje priseljencem iz osmih držav srednje in vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovencem.
EP ©Belga/ITAR-TASS

Razlike v plačah med spoloma - Parlament poziva k ostrejšim sankcijam

Poslanci so v četrtek na Komisijo naslovili zakonodajno pobudo, naj izboljša zakonodajo za zmanjšanje plačne vrzeli med spoloma. Razlika v plačah namreč v EU še vedno znaša 16,4 odstotka. Kljub obsežni zakonodaji in številnim ukrepom je napredek pri zmanjševanju razlik zelo počasen, v nekaterih državah pa so se razlike v zadnjih letih še dodatno povečale.

Parlamentarci ugotavljajo, da je obstoječa zakonodaja na tem področju premalo učinkovita, zato Komisijo in članice poziva, da jo okrepijo z ustreznimi vrstami učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij za kršitelje, ki naj bi zajemale denarne odškodnine žrtvam, upravne globe za podjetja in izgubo pravic do državnih ugodnosti ter javnih subvencij.

Sporočilo za javnost o razlikah v plačah med spoloma
Izjava dr. Romane Jordan (EPP/SDS)
Izjava mag. Mojce Kleva (S&D/SD)
 
Poslanci so včeraj zaključili z rednim plenarnim zasedanjem v Strasbourgu, na katerem so ponovno kar nekaj časa posvetili ukrepom za spopadanje z gospodarsko krizo. S predstavniki Komisije in Sveta so v torek razpravljali o ukrepih za rast in nova delovna mesta ter pomenu malih in srednjih podjetij za zagon evropskega gospodarstva. V sredo so parlamentarci podprli uveljavitev davka na finančne transakcije in ob tem pozvali, da bi bilo davek treba uvesti tudi v primeru, če bi se zanj odločilo samo nekaj držav članic. K povečanju gospodarske rasti bi pripomoglo tudi boljše izkoriščanje naravnih virov, o čemer govori resolucija, ki je bila sprejeta v četrtek. Poslanci so na tokratnem zasedanju vnovič pozvali k pripravi dodatnih ukrepov za zmanjšanje plačne vrzeli med moškimi in ženskami, ostro pa so obsodili tudi švicarske kvote, ki omejujejo izdajanje dovoljenj za bivanje priseljencem iz osmih držav srednje in vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovencem.
EP ©Belga/Science

Boljši izkoristek naravnih virov za zagon gospodarstva

V četrtek so poslanci sprejeli tudi resolucijo, ki poudarja potrebo po boljšem izkoristku naravnih virov z namenom ohranitve gospodarske rasti in okolja. Poslanci si tako prizadevajo, da bi do leta 2014 postopno zaprli vsa odlagališča odpadkov ter pri tem Komisijo pozivajo, naj pripravi ustrezne predloge, do leta 2020 pa bi morali doseči prepoved sežiganja tistih odpadkov, ki jih je možno reciklirati ali kompostirati.

Resolucija tudi poziva države članice, naj preidejo na bolj okoljsko obdavčenje, s čimer bi lahko omogočili znižanje drugih davkov. Spodbude bi lahko okrepile delovanje trga in pospešile razvoj inovativnih tehnologij zbiranja ter ločevanja odpadkov. Ob tem poslanci Komisijo in države pozivajo, naj do leta 2020 pripravijo načrte za odpravo vseh okolju škodljivih subvencij.

Sporočilo za javnost o izkoristku naravnih virov
Izjava dr. Romane Jordan (EPP/SDS)
 

Evropska državljanska pobuda - izziv in priložnost za aktivno državljanstvo

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) in Državni svet Republike Slovenije organizirata javni posvet na temo evropske državljanske pobude. Posvet bo v četrtek, 31. maja, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta (Šubičeva 4, Ljubljana).

Na posvetu bodo sodelujoči ugotavljali, ali v Sloveniji dovolj poznamo pomen participativne demokracije, kakšne so naše izkušnje in ali imamo v ta namen razvit institucionalni okvir. Sodelovali bodo predsednik Državnega sveta, mag. Blaž Kavčič, člana EESO Igor Horvatič in Andrej Zorko, dr. Matej Accetto s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Tina Divjak s centra CNVOS, ter dr. Pavle Vrhovec iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

 

Ta teden izbrano za vas na EuroparlTV

Poslanci so včeraj zaključili z rednim plenarnim zasedanjem v Strasbourgu, na katerem so ponovno kar nekaj časa posvetili ukrepom za spopadanje z gospodarsko krizo. S predstavniki Komisije in Sveta so v torek razpravljali o ukrepih za rast in nova delovna mesta ter pomenu malih in srednjih podjetij za zagon evropskega gospodarstva. V sredo so parlamentarci podprli uveljavitev davka na finančne transakcije in ob tem pozvali, da bi bilo davek treba uvesti tudi v primeru, če bi se zanj odločilo samo nekaj držav članic. K povečanju gospodarske rasti bi pripomoglo tudi boljše izkoriščanje naravnih virov, o čemer govori resolucija, ki je bila sprejeta v četrtek. Poslanci so na tokratnem zasedanju vnovič pozvali k pripravi dodatnih ukrepov za zmanjšanje plačne vrzeli med moškimi in ženskami, ostro pa so obsodili tudi švicarske kvote, ki omejujejo izdajanje dovoljenj za bivanje priseljencem iz osmih držav srednje in vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovencem.
Prispevek na EuroparlTV

Vrh o rasti, zadržani odzivi

Neformalni vrh o rasti spremljajo zadržani odzivi evropskih poslancev, njihove reakcije pa so zmerno optimistične.

 
Poslanci so včeraj zaključili z rednim plenarnim zasedanjem v Strasbourgu, na katerem so ponovno kar nekaj časa posvetili ukrepom za spopadanje z gospodarsko krizo. S predstavniki Komisije in Sveta so v torek razpravljali o ukrepih za rast in nova delovna mesta ter pomenu malih in srednjih podjetij za zagon evropskega gospodarstva. V sredo so parlamentarci podprli uveljavitev davka na finančne transakcije in ob tem pozvali, da bi bilo davek treba uvesti tudi v primeru, če bi se zanj odločilo samo nekaj držav članic. K povečanju gospodarske rasti bi pripomoglo tudi boljše izkoriščanje naravnih virov, o čemer govori resolucija, ki je bila sprejeta v četrtek. Poslanci so na tokratnem zasedanju vnovič pozvali k pripravi dodatnih ukrepov za zmanjšanje plačne vrzeli med moškimi in ženskami, ostro pa so obsodili tudi švicarske kvote, ki omejujejo izdajanje dovoljenj za bivanje priseljencem iz osmih držav srednje in vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovencem.
Prispevek na EuroparlTV

Na kratko: Evropa z učinkovito rabo virov, pogojna sosedska pomoč in grški evri

Na kratko o tem, da bi morali Evropejci večkrat uporabiti stvari, namesto da jih zavržemo, o pogojnemu dodeljevanju pomoči EU obubožanim sosedam in o grških težavah in evru.

 
Poslanci so včeraj zaključili z rednim plenarnim zasedanjem v Strasbourgu, na katerem so ponovno kar nekaj časa posvetili ukrepom za spopadanje z gospodarsko krizo. S predstavniki Komisije in Sveta so v torek razpravljali o ukrepih za rast in nova delovna mesta ter pomenu malih in srednjih podjetij za zagon evropskega gospodarstva. V sredo so parlamentarci podprli uveljavitev davka na finančne transakcije in ob tem pozvali, da bi bilo davek treba uvesti tudi v primeru, če bi se zanj odločilo samo nekaj držav članic. K povečanju gospodarske rasti bi pripomoglo tudi boljše izkoriščanje naravnih virov, o čemer govori resolucija, ki je bila sprejeta v četrtek. Poslanci so na tokratnem zasedanju vnovič pozvali k pripravi dodatnih ukrepov za zmanjšanje plačne vrzeli med moškimi in ženskami, ostro pa so obsodili tudi švicarske kvote, ki omejujejo izdajanje dovoljenj za bivanje priseljencem iz osmih držav srednje in vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovencem.
Prispevek na EuroparlTV

Na kratko: Rast v EU, obisk hčere Julije Timošenko v EP in velika sredstva za velike projekte

Parlament je razpravljal o pomoči malim in srednje velikim podjetjem, poslanci so se sešli z aktivistko, hčerjo Julije Timošenko, razpravljali pa so tudi o pilotnem projektu pobude za obveznice Evropa 2020.

 
Postani naš prijatelj na Facebooku
Postani naš prijatelj na Facebooku

Grega Jug
tiskovni predstavnik
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji
+386 1 2528 842
grega.jug@ep.europa.eu

Če spletnih novic in novic med plenarnim zasedanjem ne želite prejemati, se prosim odjavite s klikom na spodnji link: