skip to content

 
 
 

Simulacija Evropskega parlamenta 2017

Evropski poslanec za en dan je simulacija Evropskega parlamenta, ki bo med 24. in 26. 11. 2017 na Fakulteti za družbene vede. Namenjena je študentkam in študentom, ki se želite preizkusiti v vlogi evropskih poslancev in tistim, ki se želite preizkusiti v vlogi prevajalcev in tolmačev.

Skozi igranje vlog poslancev v Evropskem parlamentu simulacija mladim daje priložnost, da neposredno spoznajo delovanje Evropskega parlamenta ter procese odločanja, ki v njem potekajo. Udeleženci iz celotne Slovenije se postavijo v vlogo evropskih poslancev in razpravljajo o aktualnih perečih vprašanjih, s katerimi se sooča in ukvarja Evropska unija.

NOVOST! Letos se simulaciji lahko pridružiš tudi v vlogi prevajalca ali tolmača ter v praksi preizkusiš, kako potekajo procesi prevajanja in tolmačenja v Evropskem parlamentu.

►POZOR! Prijave na dogodek za prevajalce in tolmače so podaljšane do petka, 10. novembra 2017.

►Za sodelovanje v vlogi prevajalca/prevajalke ali tolmača/tolmačke se prijavite na http://bit.ly/EPprevajalec_tolmač_2017.

Udeleženci boste tako lahko na simulaciji izbirali med kar štirimi delovnimi jeziki EU - slovenščino, angleščino, nemščino in italijanščino! Z večjezikovnostjo simulacije želimo ponuditi priložnost tudi študentom prevajalstva in tolmačenja, da preizkusijo, kako v Evropskem parlamentu potekajo procesi prevajanja in tolmačenja. Vsem udeležencem pa bomo na tak način še bolj približali evropske demokratične procese in dejanski potek dela v Evropskem parlamentu. Za prevajanje in tolmačenje v slovenski jezik bo poskrbljeno tekom celotne simulacije.

OSREDNJA TEMA: DIGITALNA AGENDA EU

Letos bodo evropske poslanke in evropski poslanci za en dan obravnavali digitalno agendo EU, in sicer predlog uredbe o spodbujanju internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih.

Evropska digitalna agenda je bila uvedena maja 2010 in je namenjena spodbujanju evropskega gospodarstva, saj bo z vzpostavitvijo enotnega digitalnega trga zagotovila trajnostne gospodarske in socialne koristi. Digitalno gospodarstvo namreč raste sedemkrat hitreje kot ostalo gospodarstvo, Evropa pa zaostaja za drugimi državami glede hitrih, zanesljivih in povezanih digitalnih omrežij, na katerih temeljijo gospodarstva in vse poslovno ter zasebno življenje. Stroški uporabe digitalnih omrežij se med evropskimi državami razlikujejo, sistemi so medsebojno nezdružljivi in povezljivost neenaka. To škodi državljanom, podjetjem in inovatorjem v Evropi.

Nadalje internet in digitalna povezljivost preoblikujeta zasebno življenje in poklicne prakse tako v EU kot zunaj nje, zato je treba zagotoviti spodbude za širšo javnost, da bo izkoristila priložnosti, ki jih ponuja to preoblikovanje. Zato je med strateškimi cilji Evropske komisije, ki naj bi jih Unija dosegla do leta 2025, tudi, da bi bila mesta, na katerih se opravljajo javne storitve, kot so javna uprava, knjižnice in bolnišnice, opremljena z gigabitno internetno povezavo. Ko bodo te in druge osrednje točke življenja v skupnosti, tudi mesta na prostem, do katerih ima dostop širša javnost, povezane s hitrostjo, ki je občutno višja od hitrosti za funkcionalen dostop do interneta, bodo lahko državljani iz vseh družbenih okolij izkoristili prednosti povezljivosti naslednje generacije, ko bodo v gibanju, in sicer tam, kjer je pomembno biti povezan.

Med ukrepi tega paketa, namenjenimi za dosego tega cilja, je tudi uvedba lokalnih brezžičnih točk dostopa po poenostavljenih postopkih načrtovanja in z manj obremenjujočimi regulativnimi obveznostmi, med drugim tam, kjer se tak dostop zagotavlja na nekomercialni podlagi ali pa ima pomožno vlogo pri opravljanju drugih javnih storitev.

EDINSTVENA PRILOŽNOST …

Simulacija politik Evropske unije in demokratičnih postopkov odločanja preko igre vlog študentkam in študentom nudi edinstveno priložnost:
• da se preizkusijo v vlogi evropskih poslancev,
• da se preizkusijo v vlogi prevajalcev in tolmačev,
• da poglobijo svoje znanje o delovanju in vlogi Evropskega parlamenta,
• da razvijejo ali izboljšajo svoje komunikacijske in pogajalske spretnosti,
• da osebno spoznajo slovenske poslance v Evropskem parlamentu in
• da najboljši izmed njih po opravljeni simulaciji morda opravljajo stažiranje pri enem izmed slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu.

 .

POTEK SIMULACIJE

Pred simulacijo:

Po zaprtju prijav izbrani udeleženci simulacije preko elektronske pošte prejmejo obvestilo o izbiri. Udeležencem, ki se prijavijo na mesto evropskih poslancev za en dan je nato dodeljeno poslansko mesto - politična skupina in parlamentarni odbor. Udeleženci bodo razdeljeni v tiste politične skupine, katerih člani so tudi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, simulirali pa bodo delo štirih parlamentarnih odborov, ki se glede na vsebino najbolj ukvarjajo z obravnavano temo. Udeleženci prav tako prejmejo gradivo, ki služi kot podlaga za nadaljnje samostojno raziskovanje. Pred začetkom simulacije morajo udeleženci preučiti gradivo ter pripraviti svojo pozicijo in stališča na obravnavano temo, glede na politično stranko, ki jo zastopajo.

Tisti udeleženci, ki se prijavijo za vloge prevajalcev in tolmačev za en dan, so prav tako obveščeni o izbiri in prejmejo nadaljnja navodila za delo. Prav tako prejmejo vso potrebno vsebinsko gradivo, da se lahko na simulacijo ustrezno pripravijo.

Na simulaciji:

Tridnevni dogodek se prične z otvoritveno slovesnostjo, okroglo mizo z evropskimi poslankami in poslanci ter predstavitvijo pravil simulacije. Drugi in tretji dan pa udeleženci prek igranja vlog vzpostavijo model Evropskega parlamenta. Simulacija se začne z vsebinskimi usklajevanji po političnih skupinah in parlamentarnih odborih, nato pa udeleženci na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta obravnavajo vsebinski dokument o dogovorjeni temi.

Prevajalci in tolmači z delom pričnejo že prvi dan, ko se udeležijo predavanja in delavnic pod vodstvom Valterja Mavriča, generalnega direktorja Direktorata Evropskega parlamenta za prevajanje in Agnieszke Walter-Drop, generalne direktorice Direktorata EP za tolmačenje in konference. Drugi in tretji dan nato prevajalci in tolmači pričnejo s prevajanjem in tolmačenjem na simulaciji. Delo prevajalcev zajema prevajanje mnenja pristojnega odbora o obravnavanem dokumentu, amandmajev in končnega dokumenta. Delo tolmačev zajema tolmačenje vseh zasedanj Evropskega parlamenta ter zasedanj pristojnega odbora.  

Simulacija poteka v štirih jezikih, in sicer v slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini. Udeleženci sami (predhodno) izberejo jezik, v katerem bodo govorili na simulaciji.

Vsi udeleženci, ki bodo kot delovni jezik izbrali tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina) bodo dodeljeni v pristojni odbor, ostali trije odbori pa bodo delovali v slovenskem jeziku. Plenarna zasedanja bodo potekala v vseh štirih jezikih. Za prevajanje in tolmačenje v slovenski jezik bo poskrbljeno tekom celotne simulacije.

Po simulaciji:

Udeleženci po uspešno opravljeni simulaciji prejmejo potrdilo o sodelovanju s strani Informacijske pisarne Evropskega parlamenta.

 .

PRIJAVA

Prijave na simulacijo za vlogo evropskih poslancev oz. evropskih poslank so zaprte. Vsem prijavljenim se najlepše zahvaljujemo za prijavo. O nadaljnjih postopkih boste obveščeni preko elektronske pošte.

Če pa se želite na simulaciji preizkusiti v vlogi prevajalca oz. prevajalke ali tolmača oz. tolmačke, se na dogodek prijavite tako, da izpolnite prijavni obrazec na http://bit.ly/EPprevajalec_tolmač_2017.

Prijave na dogodek so za prevajalce in tolmače podaljšane do petka, 10. novembra 2017.
Udeležba na dogodku je brezplačna.