skip to content
 
 
 

Pressupost

El pressupost del Parlament Europeu

Pressupost del Parlament Europeu
Pressupost del Parlament Europeu

El pressupost del Parlament Europeu es dedica al funcionament d'una institució que compta amb 751 membres i treballa amb 24 llengües oficials. És part del Pressupost General de la UE, del qual suposa aproximadament l'1%, una cinquena part de les despeses administratives totals de les institucions comunitàries.

 

El pressupost del PE per 2014 va ser de 1.756 milions d'euros, dels quals el 35% destinat a despeses de personal, especialment els salaris dels 6.000 empleats que treballen a l'administració i als Grups Polítics.

Ja que el Parlament és una institució escollida democràticament i dedicada a aprovar les normatives que regeixen en tots els Estats membres, una gran part del seu personal permanent, temporal i independent treballa per traduir o interpretar la legislació, perquè els Estats membres i els seus ciutadans puguin complir-la.

Aproximadament un 27% del pressupost es va dedicar a despeses dels eurodiputats, que inclouen despeses de viatge, despatxos i el pagament d'assistents personals.

Les despeses en els edificis del Parlament van ser l'11% del pressupost de 2014, incloent les despeses de lloguer, construcció, manteniment, seguretat i funcionament dels edificis del Parlament als tres llocs principals de treball (Brussel·les, Luxemburg i Estrasburg), així com a les oficines d’informació als 28 Estats membres.

La política d’informació i altres despeses administratives, com ara la informàtica i de telecomunicacions, van suposar el 21% del pressupost. Les activitats dels Grups Polítics van arribar al 6% del total del pressupost.

El procés de tramitació del pressupost de la UE comença generalment al febrer, amb una proposta del Secretari General que defineix les prioritats i els recursos necessaris per a l'any següent. Sobre aquesta base, la Mesa del Parlament adopta el denominat avantprojecte d'estat de previsions i el presenta a la comissió parlamentària de Pressupostos.

Un membre d'aquesta comissió realitza un informe que després és votat per la comissió. Aquest identifica les prioritats per a les tasques del Parlament i inclou les xifres pressupostàries suggerides. Sobre la base d'aquest informe, el Ple adopta les previsions, generalment al maig. Aquestes són després integrades a l'avantprojecte del pressupost de la UE, que és modificat i adoptat pel Ple parlamentari al ple de desembre, com a molt tard.

 .