skip to content
 
 
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
10/07/2020

El Parlament recolza facilitar el desenvolupament de les vacunes contra la COVID-19

El PE va donar suport divendres a una derogació temporal en les regles sobre assajos clínics per facilitar el desenvolupament, l'autorització i la disponibilitat de vacunes segures per a la COVID-19.El PE va donar suport dimecres a una derogació temporal en les regles sobre assajos clínics per facilitar el desenvolupament, l'autorització i la disponibilitat de vacunes segures per a la COVID-19.

  • Accelerar el desenvolupament de vacunes és clau per detenir la pandèmia.
  • Més flexibilitat perquè els investigadors accelerin els assajos clínics.
  • La seguretat de les vacunes no pot posar-se en risc.

Amb 505 vots a favor, 67 en contra i 109 abstencions, el ple va aprovar mitjançant el procediment d'urgència un nou reglament que ha de permetre el desenvolupament més ràpid de vacunes i tractaments contra el coronavirus.

Trobar una vacuna eficaç i segura contra el virus és l'opció més viable per controlar la pandèmia. Amb aquest objectiu, la Comissió ha proposat una estratègia en matèria de vacunes que inclou el reglament aprovat. Aquest reglament deroga temporalment certes disposicions de la directiva d'OGM per a assajos clínics de vacunes i tractaments -estrictament vinculats al coronavirus- que continguin o consisteixin en OGM.

Algunes vacunes i tractaments de COVID-19 que ja s'estan desenvolupant poden definir-se com a organismes genèticament modificats (OGM) i, per tant, estan coberts per la normativa comunitària sobre OGM. Com els requisits nacionals per avaluar els riscos ambientals dels assajos clínics per a medicaments que contenen o consisteixen en OGM varien considerablement entre països, és necessari introduir una excepció per evitar retards significatius en el desenvolupament de vacunes i tractaments essencials per salvar vides.

Els assajos clínics són un pas previ a l'autorització i solen consumir molt de temps, ja que han d'efectuar-se en diversos Estats membres per garantir la representativitat de les poblacions a les quals estan destinades les vacunes i generar dades sòlides i concloents.

La derogació facilitarà el desenvolupament, l'autorització i, en conseqüència, la disponibilitat de vacunes i tractaments contra el coronavirus. En el debat celebrat la setmana passada en la comissió del Parlament de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària, els eurodiputats van estar d'acord que és necessari adaptar les regles, però van emfatitzar que cal mantenir els estàndards de qualitat, seguretat i eficàcia de les vacunes.