skip to content
 
 
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
16/09/2020

La votació sobre els recursos propis aplana el camí de la recuperació

• El PE prepara el terreny per confirmar la Decisió sobre recursos propis i rellançar l'economia
• És necessari un calendari obligatori per a la introducció de noves fonts d'ingressos
• Un nou retard en el Consell seria fatal per a la recuperació social i econòmica

Els eurodiputats acceleren el procediment que permetrà a la UE obtenir 750.000 milions d'euros per al pla de recuperació «Next Generation EU».

La Cambra ha impulsat el procés adoptant ja en la sessió plenària de setembre la seva opinió legislativa en relació amb la Decisió sobre els recursos propis (DRP). Desapareix així un important escull i s'accelera el procediment per aplicar aquesta llei europea. La llei és fonamental per a la reactivació econòmica, perquè autoritza la Comissió a recórrer als mercats per aconseguir 750.000 milions d'euros per al fons de recuperació.

La votació de dimecres permetrà al Consell de la Unió aprovar ràpidament la DRP i donar inici al procés de ratificació als vint-i-set països de la UE, perquè el pla de recuperació pugui enlairar-se el més aviat possible.

En el seu dictamen, aprovat amb 455 vots a favor, 146 en contra i 88 abstencions, el Parlament manté la seva posició pel que fa a la necessitat d'introduir noves fonts d'ingressos en el pressupost europeu per cobrir, almenys, les despeses que comporta el pla de recuperació. El Parlament demana un calendari jurídicament vinculant per introduir aquests nous recursos propis.

Insisteix, a més, que la recuperació ha de finançar-se de manera sostenible (per exemple, amb impostos als grans contaminants transnacionals i a les corporacions multinacionals) i no acabar suposant un llast per a la següent generació.

Declaracions dels coponents

José Manuel Fernandes (PPE, Portugal): «Avui hem fet història al Parlament Europeu. Durant trenta-dos anys, la Unió Europea no ha comptat amb recursos propis. La Comissió Europea mai va demanar als mercats préstecs d'aquesta magnitud. Aquest informe prepara el camí a l'aprovació pel Consell de la Decisió sobre el sistema de recursos propis, i al subsegüent procés de ratificació als parlaments nacionals. Si volem que el fons de recuperació estigui disponible l'1 de gener de 2021, no hi ha temps a perdre. A què espera el Consell?»

Valérie Hayer (Renew, França): «Els préstecs per al pla de recuperació estan encaminats gràcies a la llum verda proporcionada avui pel ple. Ara ens assegurarem que el deute és abonat pels gegants tecnològics, els evasors d'impostos, els grans contaminadors estrangers i altres que es beneficien del nostre mercat únic sense contribuir de manera justa a la nostra prosperitat i a la protecció del planeta ".

Més informació en el projecte de resolució legislativa.

Context

La votació en el PE sobre l'opinió legislativa és un pas fonamental, perquè obre el camí a l'aprovació de la Decisió sobre els recursos propis pel Consell i a la subsegüent ratificació pels parlaments dels vint-i-set Estats membres. La DRP és la base jurídica que regula les fonts d'ingressos del pressupost de la UE.

A més, la nova DRP constituirà el fonament jurídic que autoritza a acudir al mercat per recaptar fons per finançar l'Instrument de Recuperació de la Unió Europea «Next Generation EU». El Consell haurà d'adoptar la Decisió per unanimitat, prèvia consulta al Parlament Europeu. Per poder entrar en vigor —en principi al gener de 2021 juntament amb el nou marc financer pluriennal— la DRP ha de ser ratificada pels parlaments de tots els Estats membres.