skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 48: Klimatoro, kultur och ny kommission

26-11-2019
 .
Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor
Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor
 

Alla vägar bär till...Strasbourg! Den här veckan väntar en fullspäckad plenarsession i Europaparlamentet. 

Val av ny kommission: På onsdag röstar ledamöterna om det nya kommissionskollegiet, efter att talmannen förra veckan förklarat utfrågningarna avslutade. Den tilltänkta ordföranden Ursula von der Leyen kommer först att presentera sina kandidater och sitt program. Om den nya kommissionen får grönt ljus av parlamentet kommer den att tillträda 1 december. Här kan du läsa om hur omröstningen går till:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644189/EPRS_ATA(2019)644189_EN.pdf
Och här kan du läsa i detalj om vilka åtaganden kommissionärskandidaterna gjorde under höstens utfrågningar i Europaparlamentets olika utskott: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/629837/IPOL_BRI(2019)629837_EN.pdf
Slutligen, här kan du ta del av vad varje kommissionärs portfölj innehåller: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642208/EPRS_BRI(2019)642208_EN.pdf
(Alla de tre dokumenten är på engelska)

Oro för klimatet: Det uttrycker ledamöterna i ett förslag en resolution som de röstar om på torsdag. Med anledning av FN:s klimatkonferens i Madrid (COP25) debatterar och röstar ledamöterna också om en resolution som uppmanar EU att lägga fram sin strategi för att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Läs mer här: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644188/EPRS_ATA(2019)644188_EN.pdf

LUX-a till din vecka! genom att se finalistfilmerna till Europaparlamentets LUX-filmpris:
- "Cold Case Hammarskjöld" - 
https://luxprize.eu/node/1070
- "Gud finns, hennes namn är Petrunya" - 
https://luxprize.eu/node/1071
- "The Realm" - 
https://luxprize.eu/node/1078
På onsdag utses vinnaren. Vilken är din favorit?

Klappat och klart? Europaparlamentet och medlemsländerna lyckades nå en överenskommelse om nästa års budget, som ledamöterna ska rösta om på onsdag. Fokus ligger på klimatåtgärder, innovation, forskning, utveckling och initiativ för unga. Få mer information om det här: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2019-11-25/5/slutomrostning-om-nasta-ars-eu-budget

Oleg Sentsov tar emot Sacharovpriset. På tisdag anordnas en prisceremoni för förra årets Sacharovpristagare Oleg Sentsov. Efter fem år i ett ryskt fängelse anklagad för ”förberedelse till terrordåd” mot det ryska de facto-styret på Krim, släpptes den ukrainske regissören i samband med en fångutväxling mellan Ryssland och Ukraina, i september. Läs mer här om Sacharovpriset för tankefrihet: https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sv/home.html

Europaparlamentet lyser i orange. För att uppmärksamma den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, debatterar ledamöterna ikväll, måndag, åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld och EU:s anslutning till Istanbulkonventionen: Läs mer här: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

Klicka här för att komma till veckans möteskalender:
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/weekly-agenda

Vill du gå på EU-talk show? I så fall, välkommen till universitetsauditoriet i Lund den 5 december där bl.a. Europaparlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP) och Fredrick Federley (C) pratar om Brexit, klimatet och demokratifrågor. Inbjudan hittar du här: http://europadirektsydskane.se/talkshow/

Prata transportfrågor med Europaparlamentariker Johan Danielsson! Välkommen till Europahuset i Stockholm den 6 december, då Johan Danielsson (S), Europaparlamentets ansvarige i frågan, berättar om hur det går i diskussionerna om nya EU-regler för kombitrafik och andra transportfrågor. Läs mer och anmäl dig här: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/aktiviteter/aktiviteter2019/kombitrafik-ett-satt-att-na-klimatvanligare-transporter-i-eu-.html

Senaste nytt: Följ oss på Facebook och Twitter

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu

 
 .