skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 36 - Höstens hetaste frågor

31-08-2020
 .
Ledamöter som medverkar den 10 september
Ledamöter som medverkar den 10 september
 

Sommaren lider mot sitt slut och en fullspäckad höst väntar i Europaparlamentet. Pricka redan nu in 10 och 16 september i din kalender.

Save the date: digitalt panelsamtal 10 september kl. 12
Ska EU kunna frysa betalningar till länder som bryter mot unionens spelregler om demokrati och rättsstatsprincipen? Det är en av knäckfrågorna i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021-2027. Europaparlamentet är kritiskt till den urvattnade överenskommelsen för att värna rättsstatsprincipen, som stats- och regeringscheferna enades om i juli. Den 10 september rätar vi ut alla frågetecken medhjälp av EU-minister Hans Dahlgren, Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Alice Bah-Kuhnke (MP), Malin Björk (V), Evin Incir (S) och Arba Kokalari (M) samt Johan Hirschfeldt jurist och f.d. president i Svea hovrätt och Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps m.fl.

Tillsammans-nätverket diskuterar med Europaparlamentariker
Den 10 september arrangerar vi också ett digitalt samtal för alla medlemmar i nätverket "Tillsammans i Europa". Då kommer Europaparlamentarikerna Peter Lundgren (SD) och Tomas Tobé (M) m.fl. att ge sin syn på vad de tycker är de viktigaste prioriteringarna och hur de vill att EU-samarbetet ska utvecklas i ljuset av coronapandemin. Välkommen att lyssna, kommentera och ställa frågor! Mer information och anmälan här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/soteu10sep  

September = SOTEU
Alla blickar riktas redan mot den 16 september och den årliga debatten om ”Tillståndet i unionen”, eller SOTEU (State of the European Union) på EU-jargong. Debatten i Europaparlamentet inleds med ett tal av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vilka frågor kommer att prioriteras det kommande året?

Höstens hetaste frågor
Budgetförhandlingar, brexit, en ny klimatlag, tågpassagerares rättigheter... listan är lång. Här kan du läsa mer om vad ledamöterna kommer att jobba med i höst: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20200625STO82008/framatblickar-detta-arbetar-ledamoterna-med-fram-till-arsskiftet  

Aktuellt i veckan
Dags att kavla upp ärmarna! Ledamöterna har en fullspäckad utskottsvecka. Länk till möteskalendern. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/weekly-agenda  

EU:s långtidsbudget: Hur gick den första trepartsförhandlingen mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen, om EU:s långtidsbudget? På tisdag ska Europaparlamentets förhandlingsgrupp uppdatera ledamöterna i budgetutskottet om förra veckans förhandlingar.

Mänskliga rättigheter: 2014 års Sacharovpristagare Denis Mukwege, läkare i Demokratiska republiken Kongo, gästar underutskottet för mänskliga rättigheter på måndag för att diskutera utvecklingen i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Under senaste tiden har Dr Mukwege utsatts för dödshot för att han fördömt brott mot mänskliga rättigheter, sexuell kränkning av kvinnor och den senaste tidens utveckling i DRK.

Senaste nytt om covid-19: På onsdag ger Andrea Ammon, generaldirektör för Solnabaserade EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, en uppdatering av covid-19-läget för ledamöterna i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

 

Följ oss på sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu