skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 46: Nya utfrågningar av kommissionärskandidater

11-11-2019
 .
Plenarsession i Bryssel
Plenarsession i Bryssel
 

Det blir en fullspäckad vecka med utfrågningar av kommissionärskandidater och plenarsession i Bryssel. På onsdag är det 25 år sedan Sverige röstade ja till ett EU-medlemskap. Det uppmärksammar vi med ett panelsamtal med förgrundsfigurer för både ja- och nej-sidan inför folkomröstningen.

Förra veckan presenterade kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen tre nya kommissionärskandidater:  Oliver Várhelyi (Ungern), Grannskap och utvidgning, Adina-Ioana Vălean (Rumänien), Transport samt Thierry Breton (Frankrike), Inre marknad. Den 12 november kl. 10-12 granskar utskottet för juridiska frågor kandidaternas förklaringar om ekonomiska intressen. Samma dag ska kandidaterna skicka in sina svar på de skriftliga frågor de fått från ledamöterna. Om utskottet för juridiska frågor ger grönt ljus till kandidaterna, kommer de att utfrågas av de ansvariga utskotten den 14 november. Vill du veta mer? Läs här: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191108IPR66103/hearings-of-new-commissioners-designate-to-take-place-on-14-november  

Plenarsession i Bryssel 13-14 november

30 år sedan Berlinmurens fall uppmärksammas på onsdag i samband med öppnandet av sessionen. Den tyska Förbundsdagens talman, Wolfgang Schäuble, håller ett tal till ledamöterna. 

FN:s barnkonvention 30 år: Ledamöterna kommer att diskutera vilka framsteg som gjorts under de senaste 30 åren och reflektera över de utmaningar som yngre generationer står inför i en global och digitaliserad värld.

Länk till veckans möteskalender: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/weekly-agenda

Är du redan anmäld
till panelsamtalet 25 år efter folkomröstningen om EU, den 13 november?
Inte ännu, men jag vill veta mer och anmäla mig: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/aktiviteter/aktiviteter2019/25-ar-efter-folkomr-stningen-om-eu-hur-var-det-da-och-hur-blev-det-sen-.html 
Nej, men jag följer direktsändningen på SVT2: https://www.svt.se/nyheter/svtforum/ 


Hur ofta köper du varor eller bokar tjänster på nätet? Den digitala ekonomin präglas allt mer av nätplattformar. Hur påverkar plattformsekonomin konsumentskydd, hållbar konkurrens, media och arbetsrätt? Kom och diskutera detta med oss den 22 november i Europahuset. Allt du behöver veta inför samtalet: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/aktiviteter/aktiviteter2019/plattformsekonomin-hur-nar-vi-en-digital-inre-marknad-pa-lika-villkor-.html 


Är du mellan 16 och 30 år och har ett projekt med en europeisk dimension? Om ja, anmäl dig till Europeiska Karlspriset för unga 2020 och tävla om att få finansiering för att utveckla ditt projekt vidare. Mer information: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20191025STO65110/fa-stod-till-ditt-projekt-anmal-dig-till-europeiska-karlspriset-for-unga-2020 


Vi söker praktikanter! Brinner du för EU och är intresserad av politik, media och kommunikation? Har du en universitetsexamen samt goda kunskaper i både svenska och engelska? Då kanske en praktikplats på Europaparlamentets kontor i Stockholm är något för dig! Skicka in din ansökan senast den 30 november: https://ep-stages.gestmax.eu/search/set-vacsearchfront_place-028/place-of-assignment-stockholm-2

 .