Ga naar de inhoud
 
 
 

Prijs van de Europese Burger: doe jij ook mee?

Het Europees Parlement reikt jaarlijks de “Prijs van de Europese Burger” uit aan personen of organisaties die zich verdienstelijk maken voor wederzijds begrip tussen de burgers van de Unie.

Klik hier om jouw project aan te melden!

Het Europees Parlement reikt jaarlijks de “Prijs van de Europese Burger” uit. Deze prijs wordt uitgereikt voor buitengewone verdiensten op de volgende gebieden:

  • Projecten ter bevordering van een beter wederzijds begrip en een sterkere integratie tussen burgers van de lidstaten of ter verbetering van de grensoverschrijdende of transnationale samenwerking binnen de Europese Unie.
  • Projecten voor grensoverschrijdende of transnationale culturele samenwerking op lange termijn waarmee wordt gewerkt aan de versterking van een Europees gevoel. 
  • Projecten die concreet invulling geven aan de waarden die verankerd zijn in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Burgers, burgergroeperingen, verenigingen of organisaties kunnen zich kandidaat stellen voor de Prijs van de Europese Burger voor projecten die ze hebben uitgevoerd, of één andere burger, burgergroepering, vereniging of organisatie voordragen voor de prijs.

Leden van het Europees Parlement hebben het recht een voordracht te doen. Elk lid kan jaarlijks één kandidaat voordragen.

Deadline: 20/04/2020 23:59 (Tijdzone Brussel)


Klik hier voor meer info, om jezelf kandidaat te stellen of iemand voor te dragen.