Ga naar de inhoud
 
 
 

Stage lopen in het kader van een vertaalopleiding?

Het Europees Parlement biedt de mogelijkheid om een praktijkstage te lopen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten kandidaten vóór de uiterste indieningsdatum van de stageaanvraag in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs dat toegang verleent tot een universitaire studie, of gelijkwaardig hoger of technisch onderwijs hebben gevolgd. Deze stages zijn in de eerste plaats bedoeld voor personen die stage moeten lopen in het kader van een opleiding en op de eerste dag van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

vlaggen
vlaggen
 .

Kandidaten voor een stage in het kader van een vertaalopleiding

 • moeten de nationaliteit bezitten van een lidstaat of een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie;
 • moeten bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • moeten een perfecte beheersing hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie of van de officiële taal van een kandidaat-lidstaat, en een grondige kennis van twee andere officiële talen van de Europese Unie;
 • mogen niet al eerder een stage hebben gevolgd of een bezoldigde dienstbetrekking van meer dan vier opeenvolgende weken ten laste van de begroting van de Europese Unie hebben vervuld.

De duur van stages in het kader van een vertaalopleiding is een tot drie maanden. Bij wijze van uitzondering kan een stage worden verlengd met ten hoogste drie maanden.

Stageperioden en de uiterste data voor de indiening van aanvragen:

 • Begin stage: 1 januari
  Indienen van sollicitaties: 15 juni - 15 augustus (middernacht)
 • Begin stage: 1 april
  Indienen van sollicitaties: 15 september -15 november (middernacht)
 • Begin stage: 1 juli
  Indienen van sollicitaties: 15 december - 15 februari (middernacht)
 • Begin stage: 1 oktober
  Indienen van sollicitaties: 15 maart – 15 mei (middernacht)

Wij raden u aan niet tot de laatste dag met uw aanvraag te wachten, om te voorkomen dat het systeem vanwege het grote aantal aanvragen overbelast raakt.

Voor stages in het kader van een vertaalopleiding is de standplaats Luxemburg.

Stagiairs die een stage in het kader van een vertaalopleiding volgen, hebben recht op een maandelijkse toelage. Ter indicatie: in 2018 bedroeg de toelage 322,10 EUR per maand.

Wie belangstelling heeft voor een stage in het kader van een vertaalopleiding wordt verzocht de Interne Regels betreffende stages voor vertalers te lezen.

Let hierbij op de toelatingsvoorwaarden. Als u door de voorselectie komt, moet u de volgende bewijsstukken indienen:

 • de naar behoren ingevulde en ondertekende stageaanvraag,
 • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs,
 • kopieën van uw diploma's en getuigschriften,
 • een kopie van uw universitaire studieresultaten (cijferlijst), indien u hierover beschikt.

U hoeft deze bewijsstukken nu nog niet in te dienen. Pas als u door de voorselectie komt, krijgt u het verzoek uw dossier samen te stellen.

Na deze voorselectie komt u enkel in aanmerking voor de stageplaats als uw dossier alle bovengenoemde documenten bevat.

Indien u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, verzoeken wij u het onlineaanvraagformulier in te vullen.

Let op: indien u tijdens het invullen 30 minuten lang niets verandert in het aanvraagformulier, zullen de reeds ingevulde gegevens verloren gaan. Wij raden u daarom aan om de Interne Regels betreffende stages voor vertalers nauwkeurig door te lezen voordat u overgaat tot het invullen van het aanvraagformulier.

U kunt het formulier tijdens het invullen niet tijdelijk opslaan, en wanneer u het volledig hebt ingevuld en hebt verzonden, kunt u niet langer wijzigingen aanbrengen. Daarom is er een modelformulier beschikbaar (zie de link hieronder) om u te helpen bij de voorbereiding van uw onlineaanvraag.

NB: bewaar het registratienummer dat u bij uw onlineaanvraag toegewezen krijgt.

u kunt mailen naar eva.provoost@europarl.europa.eu

Voor nadere informatie zie: