Ga naar de inhoud
 
 
EU vlaggen
EU vlaggen
 

Beïnvloeding

Veel Nederlandse organisaties en personen zijn tot het besef gekomen dat het beleid dat binnen de Europese Unie gemaakt wordt hen en hun leden direct raakt. Goede wet- en regelgeving in de betrokken sector vereist dus inspanningen om de besluitvormingsprocessen op Europees niveau te beïnvloeden. Hoewel Europese wet-en regelgeving mede wordt gemaakt door de Nederlandse minister, moeten die organisaties voor een succesvolle beïnvloeding van Europees beleid vroeg beginnen, dus in Brussel.

Vele Nederlandse organisaties en bedrijven hebben daarom alle of in samenwerkingsverband een bureau opgezet in Brussel om de politiek in Brussel vanaf het begin te beïnvloeden. Door in Brussel aanwezig te zijn weten de Nederlandse organisaties beter wat er speelt in Brussel, leren ze de beleidsmakers beter kennen en worden ze ook vaker uitgenodigd voor raadplegingsbijeenkomsten. Omdat de baten van de lobby wel op moeten wegen tegen de kosten van het bureau in Brussel, wordt er vaak samen gewerkt. De Nederlandse provincies bijvoorbeeld hebben daartoe een gezamenlijk bureau geopend in het Huis van de Nederlandse Provincies.

Aanvullend aan nationale samenwerkingsverbanden, hebben vele andere Nederlandse organisaties samen met hun collega's uit de andere lidstaten Europese koepelorganisaties opgericht.

Werkgevers van het VNO zitten bijvoorbeeld ook in de Europese koepelorganisatie UNICE. De vakbonden zitten in het Europees Verbond Vakverenigingen. Dit geldt niet alleen voor de sociale partners, maar bijvoorbeeld ook voor non-gouvernementele organisaties, zoals Vluchtelingenwerk of OxfamNovib. Landbouworganisaties werken samen in de COPA en consumentenorganisaties in BEUC.

Raadpleging van maatschappelijke organisaties  

Vele maatschappelijke organisaties worden door de instellingen van de Europese Unie geraadpleegd om hun reacties op de ontwerp-voorstellen te kennen, zodat indien gewenst de voorstellen aangepast kunnen worden aan de maatschappelijke werkelijkheid. Een actieve opstelling en betrokkenheid van Nederlandse organisaties geeft dus een aanvullende mogelijkheid om de Europese beleidsprocessen te beïnvloeden.

Daarnaast zijn er instellingen waarin maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn. In het Economisch en Sociaal Comité zitten bijvoorbeeld de sociale partners en in het Comité van de Regio's vertegenwoordigers van provincies en gemeenten.

Ten slotte nemen de EU-instellingen (Europees Parlement, Raad van Ministers, Europese Commissie) in toenemende mate zelf het initiatief om de maatschappelijke organisaties uit te nodigen om hun standpunten kenbaar te maken.