Ga naar de inhoud
 
 
Euro
Euro
 

Begroting van de EU

De jaarlijkse uitgaven vallen binnen een financieel kader dat, na overleg tussen Parlement en Raad, voor meerdere jaren wordt vastgesteld.

Het Parlement en de Raad behandelen in twee lezingen de begrotingsvoorstellen van de Europese Commissie teneinde het eens te worden over de hoogte en de bestemming van de uitgaven. Het Parlement heeft het laatste woord over bepaalde soorten uitgaven, de Raad over andere (zoals de landbouwuitgaven). Het Parlement kan de begroting verwerpen als het meent dat ze niet aan de behoeften van de Europese Unie beantwoordt. De begrotingsprocedure dient dan overgedaan te worden.

Het Europees Parlement beoordeelt ook voortdurend het beheer en het doelmatige gebruik van de Europese financiën en ziet erop toe dat fraude wordt bestreden. Het beslist verder elk jaar over de verlening van "kwijting" (goedkeuring) voor de uitvoering van de begroting door de Europese Commissie.

De Europese begroting is bescheiden vergeleken met die van de lidstaten. De jaarlijkse begroting van Nederland bedraagt bijvoorbeeld zo'n €200 miljard, de Europese begroting €120 miljard per jaar.

 .