Ga naar de inhoud
 
 
EU vlaggen
EU vlaggen
 

Lidstaten en kandidaat-lidstaten

Er zijn 27 landen lid van de Europese Unie (vanaf 01/02/2020). De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats in 2013 met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met Servië, IJsland, Macedonië en Turkije.

Het Europees Parlement
Het Europees Parlement

Lid worden van de EU is een ingewikkelde procedure die veel tijd in beslag neemt. Eerst moet een kandidaat-lidstaat aan allerlei voorwaarden voldoen, en daarna moet het land alle regels en wetten van de EU omzetten.
Ieder land dat voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap kan een aanvraag indienen. Die voorwaarden staan bekend als de "criteria van Kopenhagen" en omvatten een vrije markteconomie, een stabiele democratie en rechtsstaat, en instemming met alle wetten en regels van de EU, inclusief de euro.

Een land dat wil toetreden moet het lidmaatschap aanvragen bij de Raad, die op zijn beurt de Commissie vraagt om na te gaan of de kandidaat aan alle criteria van Kopenhagen voldoet. Geeft de Commissie een positief advies, dan moet de Raad het eens worden over een onderhandelingsmandaat. Daarna gaan de formele onderhandelingen over ieder onderwerp afzonderlijk van start.

Omdat iedere kandidaat-lidstaat zoveel EU-regels moet omzetten in nationale wetgeving, kunnen de onderhandelingen erg lang duren. De landen krijgen wel financiële, administratieve en technische  steun in die zogenaamde pre-toetredingsperiode.

Lees meer over de Lidstaten
 .