Ga naar de inhoud
 
 
Pers
Pers
 

Links

 

Praktische Informatie

Deze dienst geeft algemene informatie over onderwerpen in verband met de Europese Unie in elk van de officiële talen van de EU.

 .

Uitgebreide praktische informatie over uw rechten en mogelijkheden in de EU en haar interne markt en ook advies over de manier waarop u uw rechten in de praktijk kunt uitoefenen.

 .

Informatie over Europees consumentenrecht en de buitengerechtelijke behandeling van klachten over een ondernemer in een ander Europees land.

 .

Voor EU-burgers die moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van hun mobiliteitsrecht binnen de EU en over specifieke problemen op de interne markt.  

 .
 

Europa in Nederland

 

Europese instellingen, organen en agentschappen

Is rechtstreeks verkozen door de Europese burgers en vertegenwoordigt de Europese burgers

 .

Behartigt de belangen van de Europese Unie als geheel

 .

Vertegenwoordigt de individuele lidstaten

 .

Zorgt voor de handhaving van de Europese wetgeving

 .

Controleert de financiering van de activiteiten van de Unie

 .

Vertegenwoordigt het maatschappelijk middenveld en de sociale partners

 .

Vertegenwoordigt regionale en lokale overheden

 .
 .

Financiert investeringsprojecten van de EU en helpt kleine ondernemingen via het Europees Investerings-fonds

 .

Is verantwoordelijk voor het Europees monetair beleid

 .

Onderzoekt klachten over wanbeheer door EU-instellingen en EU-organen

 .

Beschermt de privacy met betrekking tot persoonsgegevens

 .

Publiceert informatie over de EU

 .

Rekruteert medewerkers voor de instellingen en andere organen van de EU