Ga naar de inhoud
 
 
wetgeving
wetgeving
 

Wetgeving

Het Europees Parlement keurt samen met de Raad van Ministers de Europese wetten goed. De Europese Commissie doet een wetsvoorstel en legt dit voor aan de Raad van Ministers en aan het Europees Parlement.

Dossiers in het Europees Parlement
Dossiers in het Europees Parlement

Afhankelijk van het onderwerp buigt een van de parlementaire commissies van het Parlement zich over dit voorstel. Het brengt hierover een verslag uit met eventuele amendementen (voorstellen tot wijziging van de tekst). Vervolgens wordt dit verslag besproken tijdens een plenaire vergadering van het Europees Parlement. Het gehele Parlement stemt dan over het verslag van de parlementaire commissie. Het wetsvoorstel van de Europese Commissie kan dan met of zonder wijziging worden goedgekeurd of eventueel verworpen.

Als de Raad van Ministers de amendementen van het Parlement goedkeurt, dan is het voorstel tot wetgeving aangenomen. Zo niet, dan volgt een proces waarbij het Europees Parlement en de Raad van Ministers proberen in verschillende lezingen tot overeenstemming te komen. Deze procedure heet de medebeslissingsprocedure.

Wetgevende bevoegdheid

De wetgevende bevoegdheid is van fundamenteel belang voor het Parlement. Momenteel wordt tweederde van de Europese wetten gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad van Ministers aangenomen. Het Verdrag van Lissabon heeft het aantal beleidsterreinen waarop deze procedure van toepassing is aanzienlijk uitgebreid, zodat het Parlement ook op voet van gelijkheid met de Raad kan optreden ten aanzien van bijvoorbeeld het landbouwbeleid, het regionaal beleid, het onderzoeksbeleid, enz.

Afgezien van de eerder genoemde medebeslissingsprocedure bestaan er nog een aantal besluit-vormingsprocedures die afhankelijk van het onderwerp worden toegepast.

 .