Европейска инвестиционна банка

01-02-2018

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) спомага за осъществяването на целите на Европейския съюз, като осигурява дългосрочно финансиране на проекти, гаранции и консултации. Тя подкрепя проекти както в рамките на ЕС, така и извън него. Акционери в банката са държавите – членки на ЕС. ЕИБ е основен акционер на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и заедно с него образува групата на ЕИБ. В рамките на Плана за инвестиции за Европа, предложен от Комисията, групата на ЕИБ е част от по-широка стратегия, насочена към преодоляването на големия недостиг на инвестиции чрез облекчаване на инвеститорите по отношение на някои от рисковете, свързани с проектите.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) спомага за осъществяването на целите на Европейския съюз, като осигурява дългосрочно финансиране на проекти, гаранции и консултации. Тя подкрепя проекти както в рамките на ЕС, така и извън него. Акционери в банката са държавите – членки на ЕС. ЕИБ е основен акционер на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и заедно с него образува групата на ЕИБ. В рамките на Плана за инвестиции за Европа, предложен от Комисията, групата на ЕИБ е част от по-широка стратегия, насочена към преодоляването на големия недостиг на инвестиции чрез облекчаване на инвеститорите по отношение на някои от рисковете, свързани с проектите.