Европейска аквакултура

01-01-2018

Европейската аквакултура се намира в застой за разлика от увеличаващия се дял на производството на аквакултури в света. В опит да противодейства на тази тенденция Комисията публикува две съобщения със стратегии за развитието на европейската аквакултура — едното през 2002 r., а второто през 2009 r. Стратегията от 2002 r. не успя да постигне увеличение на производството в Европа, а световната икономическа криза засегна силно пазара и производството на аквакултури. Това доведе до публикуването през 2013 r. на трето съобщение на Комисията, което е насочено към постигането на устойчивото развитие на сектора на аквакултурите на ЕС и предлага стратегически насоки.

Европейската аквакултура се намира в застой за разлика от увеличаващия се дял на производството на аквакултури в света. В опит да противодейства на тази тенденция Комисията публикува две съобщения със стратегии за развитието на европейската аквакултура — едното през 2002 r., а второто през 2009 r. Стратегията от 2002 r. не успя да постигне увеличение на производството в Европа, а световната икономическа криза засегна силно пазара и производството на аквакултури. Това доведе до публикуването през 2013 r. на трето съобщение на Комисията, което е насочено към постигането на устойчивото развитие на сектора на аквакултурите на ЕС и предлага стратегически насоки.