Насърчаване на демокрацията и наблюдение на избори

01-05-2018

Подкрепата за демокрацията в световен мащаб е приоритет за Европейския съюз. Демокрацията продължава да бъде единствената система на управление, при която хората могат изцяло да упражняват своите човешки права и която е определящ фактор за развитието и дългосрочната стабилност. В качеството си на единствена пряко избирана институция на ЕС Европейският парламент е особено ангажиран с насърчаването на демокрацията.

Подкрепата за демокрацията в световен мащаб е приоритет за Европейския съюз. Демокрацията продължава да бъде единствената система на управление, при която хората могат изцяло да упражняват своите човешки права и която е определящ фактор за развитието и дългосрочната стабилност. В качеството си на единствена пряко избирана институция на ЕС Европейският парламент е особено ангажиран с насърчаването на демокрацията.