Южна Азия

01-01-2018

Азия е най-големият и най-населеният континент на света. Азия има съществено геостратегическо значение за ЕС, който изгражда по-тесни връзки с държавите от Южна Азия в качеството си на силен икономически фактор и важен донор на помощ за развитие и чиято дейност насърчава институционалното изграждане, демокрацията, доброто управление и правата на човека. ЕС има също така опасения за сигурността в региона, като конфликтите в Кашмир и Афганистан.

Азия е най-големият и най-населеният континент на света. Азия има съществено геостратегическо значение за ЕС, който изгражда по-тесни връзки с държавите от Южна Азия в качеството си на силен икономически фактор и важен донор на помощ за развитие и чиято дейност насърчава институционалното изграждане, демокрацията, доброто управление и правата на човека. ЕС има също така опасения за сигурността в региона, като конфликтите в Кашмир и Афганистан.