Тихоокеански регион

01-01-2018

Отношенията на ЕС с Тихоокеанския регион имат политически, икономически и свързани с развитието измерения. ЕС е вторият по големина търговски партньор на Тихоокеанския регион и през юни 2018 г. беше даден ход на преговори за всеобхватни споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия. ЕС има партньорски отношения с петнадесетте независими островни държави от Тихоокеанския регион (PIC), с акцент върху развитието, рибарството, изменението на климата, с четирите отвъдморски страни и територии (ОСТ) и с Форума на тихоокеанските острови (PIF).

Отношенията на ЕС с Тихоокеанския регион имат политически, икономически и свързани с развитието измерения. ЕС е вторият по големина търговски партньор на Тихоокеанския регион и през юни 2018 г. беше даден ход на преговори за всеобхватни споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия. ЕС има партньорски отношения с петнадесетте независими островни държави от Тихоокеанския регион (PIC), с акцент върху развитието, рибарството, изменението на климата, с четирите отвъдморски страни и територии (ОСТ) и с Форума на тихоокеанските острови (PIF).