Европейски социален фонд

01-02-2018

Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден съгласно Римския договор с цел подобряване на мобилността на работниците и на възможностите за заетост на общия пазар. Впоследствие неговите задачи и оперативни правила бяха преразгледани, за да отразят промените в състоянието на икономиката и заетостта в държавите членки, както и развитието в политическите приоритети, определени на равнището на ЕС.

Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден съгласно Римския договор с цел подобряване на мобилността на работниците и на възможностите за заетост на общия пазар. Впоследствие неговите задачи и оперативни правила бяха преразгледани, за да отразят промените в състоянието на икономиката и заетостта в държавите членки, както и развитието в политическите приоритети, определени на равнището на ЕС.