Автомобилен транспорт: стандарти за движението и за безопасността

01-11-2017

Европейският съюз си е поставил за цел създаването на европейско пространство на пътна безопасност през десетилетието 2010—2020 г. Компетентността по въпроса е предимно национална. Ето защо ЕС съсредоточава своите мерки върху техническото състояние на превозните средства, превоза на опасни товари и безопасността на пътните мрежи.

Европейският съюз си е поставил за цел създаването на европейско пространство на пътна безопасност през десетилетието 2010—2020 г. Компетентността по въпроса е предимно национална. Ето защо ЕС съсредоточава своите мерки върху техническото състояние на превозните средства, превоза на опасни товари и безопасността на пътните мрежи.