Европейският съюз и горите

01-04-2018

Тъй като в договорите не се споменават изрично горите, Европейският съюз не разполага с обща политика за горите. Поради това политиката за горите остава преди всичко национална компетентност, но много европейски действия имат отражение върху горите в Съюза и в трети държави.

Тъй като в договорите не се споменават изрично горите, Европейският съюз не разполага с обща политика за горите. Поради това политиката за горите остава преди всичко национална компетентност, но много европейски действия имат отражение върху горите в Съюза и в трети държави.