Обща политика за сигурност и отбрана

01-02-2018

Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) определя рамките, уреждащи политическите и военните структури на ЕС и военните и гражданските мисии и операции в чужбина. От 2016 г. насам Глобалната стратегия на ЕС определя стратегията за ОПСО, докато Договорът от Лисабон пояснява институционалните аспекти и укрепва ролята на Европейския парламент. Напоследък ОПСО претърпя значителни стратегически и оперативни промени, за да посреща предизвикателствата за сигурността и широко разпространени сред обществеността искания за по-активна намеса на ЕС.

Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) определя рамките, уреждащи политическите и военните структури на ЕС и военните и гражданските мисии и операции в чужбина. От 2016 г. насам Глобалната стратегия на ЕС определя стратегията за ОПСО, докато Договорът от Лисабон пояснява институционалните аспекти и укрепва ролята на Европейския парламент. Напоследък ОПСО претърпя значителни стратегически и оперативни промени, за да посреща предизвикателствата за сигурността и широко разпространени сред обществеността искания за по-активна намеса на ЕС.