Управление на външните граници

01-04-2018

Политиката на ЕС за управление на границите трябваше да се адаптира към значителни промени, например безпрецедентния приток на бежанци и незаконните мигранти, а от средата на 2015 г. в политиките на ЕС относно външните граници и миграцията се проявиха редица недостатъци. Предизвикателствата, свързани с увеличаването на смесените миграционни потоци към ЕС и повишената загриженост за сигурността, предизвикаха нов период на дейност в областта на защитата на външните граници на ЕС, който също така оказва въздействие върху неговите вътрешни граници.

Политиката на ЕС за управление на границите трябваше да се адаптира към значителни промени, например безпрецедентния приток на бежанци и незаконните мигранти, а от средата на 2015 г. в политиките на ЕС относно външните граници и миграцията се проявиха редица недостатъци. Предизвикателствата, свързани с увеличаването на смесените миграционни потоци към ЕС и повишената загриженост за сигурността, предизвикаха нов период на дейност в областта на защитата на външните граници на ЕС, който също така оказва въздействие върху неговите вътрешни граници.