Наднационални процедури на вземане на решение

01-10-2017

Държавите — членки на Европейския съюз, се договориха, в резултат от своето членство в ЕС, да прехвърлят част от правомощията си на институциите на ЕС в определени области на политиката. Така в своите законодателни и изпълнителни процедури, бюджетните процедури, процедурите по назначаване и квазиконституционните процедури, институциите на ЕС вземат наднационални решения, които са обвързващи.

Държавите — членки на Европейския съюз, се договориха, в резултат от своето членство в ЕС, да прехвърлят част от правомощията си на институциите на ЕС в определени области на политиката. Така в своите законодателни и изпълнителни процедури, бюджетните процедури, процедурите по назначаване и квазиконституционните процедури, институциите на ЕС вземат наднационални решения, които са обвързващи.