Договори за обществени поръчки

01-11-2017

Публичните органи сключват договори, за да се гарантира, че работите могат да бъдат изпълнявани и че услугите могат да бъдат предоставяни. Тези договори представляват търговски обем в размер на 2448 милиарда евро, което показва, че европейските обществени поръчки са основна движеща сила за икономически растеж, създаване на работни места и иновации. Пакетът за обществените поръчки, приет през 2014 г. от Парламента и Съвета, добавя 2,88 млрд. евро годишно към БВП на ЕС. Освен това директивите на ЕС в областта на обществените поръчки са довели до увеличение на стойността на общите средства от по-малко от 200 милиарда евро до приблизително 525 милиарда евро.

Публичните органи сключват договори, за да се гарантира, че работите могат да бъдат изпълнявани и че услугите могат да бъдат предоставяни. Тези договори представляват търговски обем в размер на 2448 милиарда евро, което показва, че европейските обществени поръчки са основна движеща сила за икономически растеж, създаване на работни места и иновации. Пакетът за обществените поръчки, приет през 2014 г. от Парламента и Съвета, добавя 2,88 млрд. евро годишно към БВП на ЕС. Освен това директивите на ЕС в областта на обществените поръчки са довели до увеличение на стойността на общите средства от по-малко от 200 милиарда евро до приблизително 525 милиарда евро.