Достъпни комуникации за предприятията и потребителите

01-02-2018

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и данни и услугите за достъп до интернет изместиха традиционните телефонни услуги като основни продукти както за потребителите, така и за предприятията. Днес все повече аудиовизуално съдържание е достъпно при поискване, като 4G и 5G свързаността с интернет нараства експоненциално. В отговор на това ЕС въведе регулаторна рамка за далекосъобщенията, която обхваща фиксирани и безжични далекосъобщения, интернет услуги, услуги по радиоразпръскване и пренос, чрез поредица от правила, които се прилагат в рамките на държавите – членки на ЕС. Според неотдавнашните проучвания, проведени за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, телекомуникационните услуги допринасят с 86,1 милиарда евро годишно за БВП на Европейския съюз, а новите законодателни мерки, въведени от Европейския парламент, биха могли да допринесат с още 40 милиарда евро.

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и данни и услугите за достъп до интернет изместиха традиционните телефонни услуги като основни продукти както за потребителите, така и за предприятията. Днес все повече аудиовизуално съдържание е достъпно при поискване, като 4G и 5G свързаността с интернет нараства експоненциално. В отговор на това ЕС въведе регулаторна рамка за далекосъобщенията, която обхваща фиксирани и безжични далекосъобщения, интернет услуги, услуги по радиоразпръскване и пренос, чрез поредица от правила, които се прилагат в рамките на държавите – членки на ЕС. Според неотдавнашните проучвания, проведени за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, телекомуникационните услуги допринасят с 86,1 милиарда евро годишно за БВП на Европейския съюз, а новите законодателни мерки, въведени от Европейския парламент, биха могли да допринесат с още 40 милиарда евро.