Повсеместният цифров единен пазар

01-11-2017

Цифровият единен пазар стимулира икономиката и подобрява качеството на живот чрез електронната търговия и електронното управление. Пазарните и административните услуги се развиват от стационарни към мобилни платформи и стават във все по-голяма степен повсеместни. Поради това е необходима регулаторна уредба на европейско равнище за развитието на изчисленията в облак и на невъзпрепятстван от граници пренос на данни по мобилните мрежи, като същевременно се гарантират неприкосновеността на личния живот и личните данни и киберсигурността. Постиженията на Парламента в законодателната област при изграждането на европейския цифров единен пазар осигуряват допълнително 177 милиарда евро годишно за растежа в ЕС.

Цифровият единен пазар стимулира икономиката и подобрява качеството на живот чрез електронната търговия и електронното управление. Пазарните и административните услуги се развиват от стационарни към мобилни платформи и стават във все по-голяма степен повсеместни. Поради това е необходима регулаторна уредба на европейско равнище за развитието на изчисленията в облак и на невъзпрепятстван от граници пренос на данни по мобилните мрежи, като същевременно се гарантират неприкосновеността на личния живот и личните данни и киберсигурността. Постиженията на Парламента в законодателната област при изграждането на европейския цифров единен пазар осигуряват допълнително 177 милиарда евро годишно за растежа в ЕС.