Ядрена енергетика

01-02-2018

Произвежданата понастоящем ядрена енергия се освобождава чрез процес, наречен ядрено делене, при който се разбиват ядрата на атоми на уран и плутоний, за да се освобождава енергия. Ядрената енергия е нисковъглеродна алтернатива на изкопаемите горива и съставлява компонент с критично значение в енергийния микс на 13 от 27-те държави — членки на ЕС, като представлява почти 26 % от електрическата енергия, произвеждана в ЕС. При все това, вследствие на аварията в Чернобил през 1986 г. и ядрената катастрофа през 2011 г. във Фукушима, Япония, ядрената енергия става предмет на остри противоречия. Решението на Германия за постепенно премахване на ядрената енергия до 2020 г., както и временното закриване на два белгийски реактора след откриването на пукнатини в техните корпуси засилват натиска за отказване от ядрената енергия в Европа. Макар държавите членки да са тези, които избират дали да включат или да не включат ядрената енергия в своя енергиен микс, законодателството на ЕС цели да подобри стандартите за безопасност на атомните електроцентрали и да гарантира, че ядрените отпадъци се обезвреждат и обработват по безопасен начин.

Произвежданата понастоящем ядрена енергия се освобождава чрез процес, наречен ядрено делене, при който се разбиват ядрата на атоми на уран и плутоний, за да се освобождава енергия. Ядрената енергия е нисковъглеродна алтернатива на изкопаемите горива и съставлява компонент с критично значение в енергийния микс на 13 от 27-те държави — членки на ЕС, като представлява почти 26 % от електрическата енергия, произвеждана в ЕС. При все това, вследствие на аварията в Чернобил през 1986 г. и ядрената катастрофа през 2011 г. във Фукушима, Япония, ядрената енергия става предмет на остри противоречия. Решението на Германия за постепенно премахване на ядрената енергия до 2020 г., както и временното закриване на два белгийски реактора след откриването на пукнатини в техните корпуси засилват натиска за отказване от ядрената енергия в Европа. Макар държавите членки да са тези, които избират дали да включат или да не включат ядрената енергия в своя енергиен микс, законодателството на ЕС цели да подобри стандартите за безопасност на атомните електроцентрали и да гарантира, че ядрените отпадъци се обезвреждат и обработват по безопасен начин.