Политика в областта на научните изследвания и технологичното развитие

01-01-2018

Европейската политика в областта на научните изследвания и технологичното развитие (НИТР) е важна част от европейското законодателство още от подписването на първите договори на Общността и беше разширена в началото на 80-те години със създаването на Европейска рамкова програма за научни изследвания. От 2014 г. насам по-голямата част от финансирането от ЕС за научни изследвания беше групирано по „Хоризонт 2020“, 8-ата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, която обхваща периода 2014—2020 г. и е насочена към осигуряване на конкурентоспособността на ЕС в световен план.

Европейската политика в областта на научните изследвания и технологичното развитие (НИТР) е важна част от европейското законодателство още от подписването на първите договори на Общността и беше разширена в началото на 80-те години със създаването на Европейска рамкова програма за научни изследвания. От 2014 г. насам по-голямата част от финансирането от ЕС за научни изследвания беше групирано по „Хоризонт 2020“, 8-ата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, която обхваща периода 2014—2020 г. и е насочена към осигуряване на конкурентоспособността на ЕС в световен план.