Обща данъчна политика

01-02-2018

Правомощията за облагане с данък принадлежат на държавите членки, като ЕС разполага с ограничени правомощия. Тъй като данъчната политика на ЕС е насочена към гладкото функциониране на единния пазар, хармонизирането на косвеното данъчно облагане беше разгледано преди прякото данъчно облагане. Борбата срещу вредната практика на данъчното укриване и избягването на данъци се превърна неотдавна в политически приоритет. Данъчните мерки трябва да бъдат приети единодушно от държавите членки. Европейският парламент има право да бъде консултиран по данъчни въпроси, с изключение на въпроси, свързани с бюджета, за които той е съзаконодател.

Правомощията за облагане с данък принадлежат на държавите членки, като ЕС разполага с ограничени правомощия. Тъй като данъчната политика на ЕС е насочена към гладкото функциониране на единния пазар, хармонизирането на косвеното данъчно облагане беше разгледано преди прякото данъчно облагане. Борбата срещу вредната практика на данъчното укриване и избягването на данъци се превърна неотдавна в политически приоритет. Данъчните мерки трябва да бъдат приети единодушно от държавите членки. Европейският парламент има право да бъде консултиран по данъчни въпроси, с изключение на въпроси, свързани с бюджета, за които той е съзаконодател.