Как да разпознаем фалшивите новини

19-02-2019

„Фалшивите новини“ и дезинформацията – информация, умишлено манипулирана с цел заблуждаване на хората – се превръщат във все по-забележимо световно явление. Социалните медии със своите инструменти за персонализиране улесняват разпространяването на недостоверна информация. Те често използват емоции, за да привлекат вниманието и да генерират кликове по икономически или идеологически съображения. Макар и млади, хората, които се ориентират добре в цифровите технологии, трудно успяват да идентифицират манипулираните новини. Забележително е, че шест от десет споделени в социалните медии новини дори не са прочетени от споделилия ги потребител. Около 85% от европейците виждат „фалшивите новини“ като проблем в собствената си страна, а 83% – като проблем за демокрацията като цяло. Този компас ще Ви помогне да се ориентирате в океана от информация и да намерите пътя си през вълни от лъжи и дезинформация.

„Фалшивите новини“ и дезинформацията – информация, умишлено манипулирана с цел заблуждаване на хората – се превръщат във все по-забележимо световно явление. Социалните медии със своите инструменти за персонализиране улесняват разпространяването на недостоверна информация. Те често използват емоции, за да привлекат вниманието и да генерират кликове по икономически или идеологически съображения. Макар и млади, хората, които се ориентират добре в цифровите технологии, трудно успяват да идентифицират манипулираните новини. Забележително е, че шест от десет споделени в социалните медии новини дори не са прочетени от споделилия ги потребител. Около 85% от европейците виждат „фалшивите новини“ като проблем в собствената си страна, а 83% – като проблем за демокрацията като цяло. Този компас ще Ви помогне да се ориентирате в океана от информация и да намерите пътя си през вълни от лъжи и дезинформация.