Европейците през 2016 г.: възприятия и очаквания, борба срещу тероризма и радикализацията

01-07-2016

Това специално проучване на Евробарометър на Европейския парламент беше проведено от „TNS Opinion“ в 28-те държави – членки на Европейския съюз, от 9 до 18 април 2016 г. То се съсредоточава върху възприятията и очакванията на европейците по отношение на дейността на ЕС, на борбата срещу тероризма и на клаузата за взаимна отбрана.

Това специално проучване на Евробарометър на Европейския парламент беше проведено от „TNS Opinion“ в 28-те държави – членки на Европейския съюз, от 9 до 18 април 2016 г. То се съсредоточава върху възприятията и очакванията на европейците по отношение на дейността на ЕС, на борбата срещу тероризма и на клаузата за взаимна отбрана.