Рибарството в България

15-06-2011

Настоящата бележка е изготвена по искане на комисията по рибно стопанство за нейната делегация в България (14–16 юли 2011 г.). В бележката се прави преглед на основните характеристики на българския сектор на рибарството, като се набляга на въпроси като правната и институционалната рамка, мерките, свързани с управлението, улова, риболовния флот, преработвателната индустрия, търговията, заетостта и изследванията в областта на рибарството.

Настоящата бележка е изготвена по искане на комисията по рибно стопанство за нейната делегация в България (14–16 юли 2011 г.). В бележката се прави преглед на основните характеристики на българския сектор на рибарството, като се набляга на въпроси като правната и институционалната рамка, мерките, свързани с управлението, улова, риболовния флот, преработвателната индустрия, търговията, заетостта и изследванията в областта на рибарството.