Инициативата за прозрачност на данните и въздействието й върху политиката на сближаване

15-06-2009

Това проучване разглежда въпроса за прилагането на Европейска инициатива за прозрачност (ЕИП) в областта на политиката на сближаване. Целта на ЕИП е постигането на по-добра комуникация що се отнася до инициативите на ЕС като цяло и по-специално подобряване на прозрачността по отношение на разходването на средствата на ЕС. Главните поставени тук въпроси се отнасят до способността на държавите-членки за изпълнение на изискванията на ЕИП в областта на политиката на сближаване, както и до условията за успешното прилагане на ЕИП.

Това проучване разглежда въпроса за прилагането на Европейска инициатива за прозрачност (ЕИП) в областта на политиката на сближаване. Целта на ЕИП е постигането на по-добра комуникация що се отнася до инициативите на ЕС като цяло и по-специално подобряване на прозрачността по отношение на разходването на средствата на ЕС. Главните поставени тук въпроси се отнасят до способността на държавите-членки за изпълнение на изискванията на ЕИП в областта на политиката на сближаване, както и до условията за успешното прилагане на ЕИП.