История на бюджета на ЕС

14-06-2019

Бюджетът на ЕС има три стълба: бюджетни разходи, източници на финансиране и одитиране. В настоящия общ преглед се разглежда произходът на бюджета, неговото изработване посредством многогодишно планиране и годишното бюджетиране. Това се извършва на фона на променящите се правомощия на Европейския парламент по отношение на бюджета и на развитието на неговите източници на финансиране и на процеса на одитиране. Още от самото създаване на Европейската общност през 1952 г. съществува напрежение по отношение на бюджета сред европейските институции и държавите членки, както и тясна връзка между реформите спрямо разходите и източниците на финансиране.

Бюджетът на ЕС има три стълба: бюджетни разходи, източници на финансиране и одитиране. В настоящия общ преглед се разглежда произходът на бюджета, неговото изработване посредством многогодишно планиране и годишното бюджетиране. Това се извършва на фона на променящите се правомощия на Европейския парламент по отношение на бюджета и на развитието на неговите източници на финансиране и на процеса на одитиране. Още от самото създаване на Европейската общност през 1952 г. съществува напрежение по отношение на бюджета сред европейските институции и държавите членки, както и тясна връзка между реформите спрямо разходите и източниците на финансиране.

Външен автор

Dr Giacomo Benedetto