Образование за възрастни и образователни ресурси със свободен достъп

15-09-2015

Настоящето проучване прави преглед на съвременното използване на образователни ресурси със свободен достъп в образованието за възрастни, оценява неговия потенциал и отправя препоръки за политически мерки, като отчита рамките на политиките на Европейската комисия. То включва нови изследвания за над 12 държави членки, като използва синтез на съществуващите изследвания от редица проекти, включително ПВОРСД (политики за въвеждане на ОРСД) и проучване от 2014-15 Г. относно споделени ОРСД за Съвместния изследователски център, допълнени с две неотдавнашни проучвания на Съвместния изследователски център (JRC) и програмата „Учене през целия живот“.

Настоящето проучване прави преглед на съвременното използване на образователни ресурси със свободен достъп в образованието за възрастни, оценява неговия потенциал и отправя препоръки за политически мерки, като отчита рамките на политиките на Европейската комисия. То включва нови изследвания за над 12 държави членки, като използва синтез на съществуващите изследвания от редица проекти, включително ПВОРСД (политики за въвеждане на ОРСД) и проучване от 2014-15 Г. относно споделени ОРСД за Съвместния изследователски център, допълнени с две неотдавнашни проучвания на Съвместния изследователски център (JRC) и програмата „Учене през целия живот“.