ПЪТНАТА НАСТИЛКА В ЕС: ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОТСЪСТВИЕТО НА РЕДОВНА ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩАТА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА И БЕЗОПАСНОСТТА

15-07-2014

Проучването разглежда условията и качеството на пътните настилки в ЕС, както и отчетените тенденции в националните бюджети за дейности по поддръжка на пътищата, с оглед извършването на преглед на последиците за икономиката и за безопасността от отсъствието на редовна поддръжка на пътищата. Авторите разследват какви са основните причини, криещи се зад отчетените вариации, както и последвалото отражение върху безопасността по пътищата; те следователно препоръчват поредица от действия и най- добри практики, с които да се подпомогне опазването на безопасността и качеството на пътните настилки в ЕС.

Проучването разглежда условията и качеството на пътните настилки в ЕС, както и отчетените тенденции в националните бюджети за дейности по поддръжка на пътищата, с оглед извършването на преглед на последиците за икономиката и за безопасността от отсъствието на редовна поддръжка на пътищата. Авторите разследват какви са основните причини, криещи се зад отчетените вариации, както и последвалото отражение върху безопасността по пътищата; те следователно препоръчват поредица от действия и най- добри практики, с които да се подпомогне опазването на безопасността и качеството на пътните настилки в ЕС.