Проучване за комисията по Земеделие и развитие на селските райони – Реформа на ОСП след 2020 г. – Предизвикателствата пред селското стопанство

14-10-2016

Настоящият документ е изготвен за работния семинар „Размисли върху предизвикателствата пред селското стопанство в ЕС след 2020 г.: подготовка за следващата реформа на ОСП“ от 8 ноември 2016 г., организиран от комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент (COMAGRI) и нейния тематичен отдел (AGRI Research). Той съдържа три проучвания: 1. Бъдещето на директните плащания (от Алън Матюс). 2. Бъдещето на пазарните мерки и схемите за управление на риска (от Луи-Паскал Мае и Жан-Кристоф Бюро). 3. Бъдещето на развитието на селските райони (от Томас Дакс и Андрю Копъс).

Настоящият документ е изготвен за работния семинар „Размисли върху предизвикателствата пред селското стопанство в ЕС след 2020 г.: подготовка за следващата реформа на ОСП“ от 8 ноември 2016 г., организиран от комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент (COMAGRI) и нейния тематичен отдел (AGRI Research). Той съдържа три проучвания: 1. Бъдещето на директните плащания (от Алън Матюс). 2. Бъдещето на пазарните мерки и схемите за управление на риска (от Луи-Паскал Мае и Жан-Кристоф Бюро). 3. Бъдещето на развитието на селските райони (от Томас Дакс и Андрю Копъс).