ПРОУЧВАНЕ: ОЦЕНКА НА 10-ГОДИШНИЯ ПЕРИОД ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА ЗА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

21-12-2017

Целта на проучването е да се направят заключения относно състоянието на двете държави и това какво са постигнали в сравнение с изходната си позиция и задълженията от 2007 г. (това включва използването на „светофар“ за България и Румъния, показващ какъв напредък е постигнат във връзка с различните показатели) и какви са били успехите и неуспехите. И накрая, като взема предвид препоръките, съдържащи се в докладите на Европейската комисия от януари 2017 г. и заключенията на Съвета от март 2017 г., проучването оценява насоките, възприети от началото на годината от двете държави.

Целта на проучването е да се направят заключения относно състоянието на двете държави и това какво са постигнали в сравнение с изходната си позиция и задълженията от 2007 г. (това включва използването на „светофар“ за България и Румъния, показващ какъв напредък е постигнат във връзка с различните показатели) и какви са били успехите и неуспехите. И накрая, като взема предвид препоръките, съдържащи се в докладите на Европейската комисия от януари 2017 г. и заключенията на Съвета от март 2017 г., проучването оценява насоките, възприети от началото на годината от двете държави.

Външен автор

Caroline Chandler, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP Eugénie Lale-Demoz, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP Mr Jack Malan, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP Mr Stephan Kreutzer, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP