Изследвания по област на политиките

Финансиране на ЕС/Бюджетни въпроси

Бюджет Бюджетен контрол

Предстоящи събития

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Други мероприятия -
FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE DEVE CONT
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Изслушване -
LIBE FEMM
27-10-2020
Hearing on Rebuilding fish stocks in the Mediterranean: next steps
Изслушване -
PECH

Партньори