7

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Information package on ‘Innovation in Agriculture’ Public Hearing of 18 February 2020

18-02-2020

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

Commitments made at the hearing of Janusz WOJCIECHOWSKI, Commissioner-designate - Agriculture

22-11-2019

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern ...

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern and sustainable agriculture, including: - Concluding negotiations on a simplifed Common Agricultural Policy post 2020 and ensuring that its future Strategic Plans strike a balance between EU-wide objectives and national priorities; - Contributing to the EU “Farm to Fork strategy” looking at how the agri-food sector can improve the sustainability accross the agri-food supply chain, including through organic production; - Ensuring that agri-food production contributes to EU climate, environmental and biodiversity goals; - Strengthening the system of geographical indications and developing a new long-term vision for rural areas under the Strategic Plans post 2020; - Promoting Europe’s high-quality food standards worlwide.

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Втори стълб на ОСП: политика за развитие на селските райони

01-04-2018

Като втори стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП), политиката на ЕС за развитие на селските райони има за цел да подпомага селските райони на ЕС и да посреща широк кръг икономически, екологични и социални предизвикателства на 21 век. По-високата степен на гъвкавост (в сравнение с първия стълб) дава възможност на регионалните, националните и местните органи да формулират своите индивидуални седемгодишни програми за развитие на селските райони въз основа на европейско „меню от мерки“. За разлика ...

Като втори стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП), политиката на ЕС за развитие на селските райони има за цел да подпомага селските райони на ЕС и да посреща широк кръг икономически, екологични и социални предизвикателства на 21 век. По-високата степен на гъвкавост (в сравнение с първия стълб) дава възможност на регионалните, националните и местните органи да формулират своите индивидуални седемгодишни програми за развитие на селските райони въз основа на европейско „меню от мерки“. За разлика от първия стълб, който се финансира изцяло от ЕС, програмите по втория стълб са съфинансирани чрез средства от ЕС, и от регионални или национални фондове.

Споразумение на СТО за селското стопанство

01-04-2018

Националните системи за подпомагане в селското стопанство се уреждат от Споразумението за селското стопанство, което влезе в сила през 1995 г. и беше договорено по време на Уругвайския кръг (1986—1994 г.). Дългосрочната цел на Споразумението за селското стопанство е да се създаде справедлива и пазарно ориентирана система за търговия със селскостопански стоки и да се започне процес на реформи чрез преговори на поетите задължения за подкрепа и защита и чрез създаването на по-стабилни и оперативно ефективни ...

Националните системи за подпомагане в селското стопанство се уреждат от Споразумението за селското стопанство, което влезе в сила през 1995 г. и беше договорено по време на Уругвайския кръг (1986—1994 г.). Дългосрочната цел на Споразумението за селското стопанство е да се създаде справедлива и пазарно ориентирана система за търговия със селскостопански стоки и да се започне процес на реформи чрез преговори на поетите задължения за подкрепа и защита и чрез създаването на по-стабилни и оперативно ефективни правила и дисциплина. Следователно селското стопанство е специален сектор, тъй като има свое собствено споразумение, чиито разпоредби имат върховенство над останалите.

Кръгът от преговори от Доха и селското стопанство

01-04-2018

Кръгът от преговори от Доха е най-скорошният кръг от търговските преговори в СТО. Той стартира през 2001 г. и сложи началото на нови преговори в селското стопанство: членовете на СТО се ангажираха да осигурят значителни улеснения на достъпа до пазара и постепенно да прекратят всички форми на експортни субсидии чрез нарушаваща търговията вътрешна подкрепа, като надлежно беше взето предвид, че на развиващите се страни трябва да се предостави специално и диференцирано третиране.

Кръгът от преговори от Доха е най-скорошният кръг от търговските преговори в СТО. Той стартира през 2001 г. и сложи началото на нови преговори в селското стопанство: членовете на СТО се ангажираха да осигурят значителни улеснения на достъпа до пазара и постепенно да прекратят всички форми на експортни субсидии чрез нарушаваща търговията вътрешна подкрепа, като надлежно беше взето предвид, че на развиващите се страни трябва да се предостави специално и диференцирано третиране.

Европейският съюз и горите

01-04-2018

Тъй като в договорите не се споменават изрично горите, Европейският съюз не разполага с обща политика за горите. Поради това политиката за горите остава преди всичко национална компетентност, но много европейски действия имат отражение върху горите в Съюза и в трети държави.

Тъй като в договорите не се споменават изрично горите, Европейският съюз не разполага с обща политика за горите. Поради това политиката за горите остава преди всичко национална компетентност, но много европейски действия имат отражение върху горите в Съюза и в трети държави.