12

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Услуги на тематичните отдели (ECON на фокус)

14-06-2019

Тематичен отдел А предоставя висококачествени експертни знания, актуален анализ и независими изследвания на комисиите, които подкрепя: ECON, EMPL, ENVI, ITRE и IMCO. В настоящата брошура се разглеждат услугите на тематичния отдел за комисията ECON.

Тематичен отдел А предоставя висококачествени експертни знания, актуален анализ и независими изследвания на комисиите, които подкрепя: ECON, EMPL, ENVI, ITRE и IMCO. В настоящата брошура се разглеждат услугите на тематичния отдел за комисията ECON.

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

История на Икономическия и паричен съюз

01-02-2018

Икономическият и паричен съюз (ИПС) е резултат от постепенната икономическа интеграция в Европейския съюз. Той е продължение на единния пазар на Европейския съюз, с общи разпоредби относно продуктите и свободното движение на стоки, капитали, труд и услуги. Беше въведена обща валута, еврото, в еврозоната, която в момента се състои от 19 държави — членки на ЕС. Всичките 19 държави — членки на ЕС, с изключение на Обединеното кралство и Дания, трябва да въведат еврото след най-малко двугодишно членство ...

Икономическият и паричен съюз (ИПС) е резултат от постепенната икономическа интеграция в Европейския съюз. Той е продължение на единния пазар на Европейския съюз, с общи разпоредби относно продуктите и свободното движение на стоки, капитали, труд и услуги. Беше въведена обща валута, еврото, в еврозоната, която в момента се състои от 19 държави — членки на ЕС. Всичките 19 държави — членки на ЕС, с изключение на Обединеното кралство и Дания, трябва да въведат еврото след най-малко двугодишно членство във валутния механизъм II и изпълнение на критериите за конвергенция. Единната парична политика се определя от Европейската централна банка (ЕЦБ) и се допълва от хармонизирани фискални политики и координирани икономически политики. В рамките на ИПС не съществува единен орган, отговарящ за икономическата политика. Отговорността се разпределя между държавите членки и различните институции на Съюза.

Европейска парична политика

01-02-2018

Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) се състои от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на всички държави — членки на ЕС. Основната цел на ЕСЦБ е да поддържа ценовата стабилност. С оглед постигането на тази основна цел Управителният съвет на ЕЦБ основава своите решения на двустълбова стратегия за паричната политика и ги изпълнява, използвайки стандартни и нестандартни мерки в областта на паричната политика. Най-важните инструменти на стандартната парична политика ...

Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) се състои от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на всички държави — членки на ЕС. Основната цел на ЕСЦБ е да поддържа ценовата стабилност. С оглед постигането на тази основна цел Управителният съвет на ЕЦБ основава своите решения на двустълбова стратегия за паричната политика и ги изпълнява, използвайки стандартни и нестандартни мерки в областта на паричната политика. Най-важните инструменти на стандартната парична политика на ЕЦБ са операциите на отворения пазар, постоянните инструменти и поддържането на минимални резерви. В отговор на финансовата криза ЕЦБ също така промени своята комуникационна стратегия, предоставяйки насоки за бъдещото развитие на лихвената политика на ЕЦБ в зависимост от перспективите за ценова стабилност, и предприе редица нестандартни мерки в областта на паричната политика. Те включват покупки на активи и държавни облигации на вторичния пазар с цел запазване на ценовата стабилност и ефективността на трансмисионния механизъм на паричната политика.

Институциите на Икономическия и паричен съюз

01-02-2018

Институциите на Европейския паричен съюз носят основната отговорност за определянето на европейската парична политика, правилата, свързани с емитирането на еврото, и за ценовата стабилност в ЕС. Тези институции са: ЕЦБ, ЕСЦБ, Икономическият и финансов комитет, Еврогрупата и Съветът по икономически и финансови въпроси (ECOFIN).

Институциите на Европейския паричен съюз носят основната отговорност за определянето на европейската парична политика, правилата, свързани с емитирането на еврото, и за ценовата стабилност в ЕС. Тези институции са: ЕЦБ, ЕСЦБ, Икономическият и финансов комитет, Еврогрупата и Съветът по икономически и финансови въпроси (ECOFIN).

Cost of Non-Schengen: The Impact of Border Controls within Schengen on the Single Market

16-05-2016

The study lists currently applied measures re-introducing temporary border controls within Schengen area and evaluates them in the light of different policy options and smart Single Market regulation criteria. The study highlights the added value of free movement within the Schengen area for the Single Market and quantifies the costs of re-establishing internal border controls, with particular reference to the transportation sector. Welfare of consumers is affected by “non-Schengen”, as the prices ...

The study lists currently applied measures re-introducing temporary border controls within Schengen area and evaluates them in the light of different policy options and smart Single Market regulation criteria. The study highlights the added value of free movement within the Schengen area for the Single Market and quantifies the costs of re-establishing internal border controls, with particular reference to the transportation sector. Welfare of consumers is affected by “non-Schengen”, as the prices of imports increase relative to domestic goods due to higher trade costs. A failure of Schengen would not only reduce the future benefits of the Single Market, but also undermine other aspects of EU integration. The study was prepared for Policy Department A and EAVA at the request of the Internal Market and Consumer Protection Committee.

Recent Trends in Energy Prices

15-12-2015

After a dramatic fall in 2014, oil and fuel prices in euro terms increased in the first part of 2015, before decreasing again and since mid-2015 to record low levels, similar to early 2015. However, retail gas and electricity prices - which traditionally follow similar trends with some delay stabilized or in some cases even increased, in large part due to higher taxes. Large differences persist amongst EU Member States and commodities. Conversely, most experts claim that fossil fuel prices can be ...

After a dramatic fall in 2014, oil and fuel prices in euro terms increased in the first part of 2015, before decreasing again and since mid-2015 to record low levels, similar to early 2015. However, retail gas and electricity prices - which traditionally follow similar trends with some delay stabilized or in some cases even increased, in large part due to higher taxes. Large differences persist amongst EU Member States and commodities. Conversely, most experts claim that fossil fuel prices can be expected to stay “low for long.” Notwithstanding important recent progress in developing renewable fuel sources, low fossil fuel prices could discourage innovation in and adoption of cleaner energy technologies. This paper was prepared by Policy Department A for the Industry, Research and Energy Committee (ITRE).

Recent Trends in EU Energy Prices

19-12-2014

This paper was prepared by Policy Department A at the request of the Industry, Research and Energy Committee (ITRE). Energy prices became more volatile and fell dramatically due to economic, political and structural changes to the economy. Lasting lower prices will spur global- and EU-wide economic growth. Gas, electricity, and oil product prices move in parallel, albeit with some delay, and with large differences across EU Member States and commodities. Furthermore, the recent fall was in several ...

This paper was prepared by Policy Department A at the request of the Industry, Research and Energy Committee (ITRE). Energy prices became more volatile and fell dramatically due to economic, political and structural changes to the economy. Lasting lower prices will spur global- and EU-wide economic growth. Gas, electricity, and oil product prices move in parallel, albeit with some delay, and with large differences across EU Member States and commodities. Furthermore, the recent fall was in several Member States mitigated by an increase in taxes.

Партньори