Příjmy Unie

01-02-2018

Rozpočet EU je financován téměř výhradně (99 %) z vlastních zdrojů. Roční příjmy musí zcela pokrývat roční výdaje. O systému vlastních zdrojů rozhoduje Rada jednomyslně s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu a tento systém musí ratifikovat členské státy.

Rozpočet EU je financován téměř výhradně (99 %) z vlastních zdrojů. Roční příjmy musí zcela pokrývat roční výdaje. O systému vlastních zdrojů rozhoduje Rada jednomyslně s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu a tento systém musí ratifikovat členské státy.