Plnění rozpočtu

01-01-2018

Komise plní rozpočet na vlastní odpovědnost a ve spolupráci s členskými státy, pod politickou kontrolou Evropského parlamentu.

Komise plní rozpočet na vlastní odpovědnost a ve spolupráci s členskými státy, pod politickou kontrolou Evropského parlamentu.