Spotřebitelská politika: zásady a nástroje

01-11-2017

Účinná politika ochrany spotřebitele zajišťuje řádné a účinné fungování jednotného trhu[1]. Jejím cílem je zajistit spotřebitelská práva ve vztahu k obchodníkům a poskytnout zvýšenou ochranu znevýhodněným spotřebitelům[2]. Finanční krize ukázala, že pravidla ochrany spotřebitelů mají potenciál zpřísnit trhy a zlepšit kvalitu hospodářské soutěže. Zlepšování postavení spotřebitelů a účinná ochrana jejich bezpečnosti a hospodářských zájmů se staly zásadními cíli politiky EU.

Účinná politika ochrany spotřebitele zajišťuje řádné a účinné fungování jednotného trhu[1]. Jejím cílem je zajistit spotřebitelská práva ve vztahu k obchodníkům a poskytnout zvýšenou ochranu znevýhodněným spotřebitelům[2]. Finanční krize ukázala, že pravidla ochrany spotřebitelů mají potenciál zpřísnit trhy a zlepšit kvalitu hospodářské soutěže. Zlepšování postavení spotřebitelů a účinná ochrana jejich bezpečnosti a hospodářských zájmů se staly zásadními cíli politiky EU.